West Balkans

Početna stranica Sajtovi u zemlji/regiji E-prodavnica  Kreiraj novi profil Kontaktirajte SAP
ili pozovite: +381 11 353 6900

   

Upravljanje poslovnim sistemima primenom SAP rešenja. SAP donirao softver u visini od 200.000 evra. – Podrška SAP partnerske kompanije Atos

Kompanija SAP, njen ovlašćeni partner Atos i Univerzitet Metropolitan predstavila je 14. decembra u Beogradu program master studija pod nazivom „Upravljanje poslovnim sistemima primenom SAP rešenja“. Ovaj projekat predstavlja pionirski poduhvat unapređenju dostupnosti SAP poslovnih rešenja akademskoj zajednici, stvaranju mogućnosti za specifično obrazovanje studenata i njihovo dodatno usavršavanje i kvalifikaciju za rad u SAP rešenjima.

Projekat se realizuje zahvaljujući donaciji u softveru u visni od 200.000 evra koju je SAP obezbedio Metropolitan univerzitetu, kao i zahvaljujući podršci kompanije Atos, čiji će iskusni stručnjaci u implementaciji SAP rešenja, pomagati studentima u radu u SAP modulima.

- Ponosni smo što je zahvaljujući donaciji SAP-a, kao i zahvaljujući saradnji i podršci koju su dali naša partnerska kuća Atos i Univerziteta Metropolitan, kreiran ovaj program postdiplomskih studija za studente koji žele da usavrše svoje znanje u SAP-u. S obzirom na poslovne trendove i činjenicu da sve više najboljih kompanija i u Srbiji koristi SAP rešenja, svakako da ovim programom zajednički stvaramo mogućnost studentima da imaju bolju poziciju prilikom zaposlenja. I u narednom period, nastavićemo da širimo ne samo SAP rešenja, već i znanja neophodna za rad u SAP-u -, rekao je Vladimir Popović, generalni direktor SAP-a.

Vladimir Popovic SAP Srdjan Lukic SAP
prof dr Dragan Domazet Potpisivanje ugovora

SARADNJA SAP – ATOS – UNIVERZITET METROPOLITAN

Ovaj jedinstveni studijski program u Srbiji Univerzitet Metropolitan realizuje u saradnji sa najvećim proizvođačem softvera za upravljanje poslovnim sistemima u svetu, kompanijom SAP iz Nemačke a preko njenog predstavništva u Srbiji, SAP West Balkans. SAP je donacijom vrednom preko 200.000 evra omogućio instalaciju softverskih SAP rešenja na serverima Univerziteta Metropolitan. To će omogućiti da studenti aktivno rade sa softverskim modulima SAP sistema, a uz pomoć angažovanih saradnika – iskusnih implementatora SAP rešenja u Srbiji iz kompanije Atos, koja je jedna od najvećih IT kompanija u Evropi.

Ovaj jedinstveni studijski program u Srbiji Univerzitet Metropolitan realizuje u saradnji sa najvećim proizvođačem softvera za upravljanje poslovnim sistemima u svetu, kompanijom SAP iz Nemačke a preko njenog predstavništva u Srbiji, SAP West Balkans. SAP je donacijom vrednom preko 200.000 evra omogućio instalaciju softverskih SAP rešenja na serverima Univerziteta Metropolitan. To će omogućiti da studenti aktivno rade sa softverskim modulima SAP sistema, a uz pomoć angažovanih saradnika – iskusnih implementatora SAP rešenja u Srbiji iz kompanije Atos, koja je jedna od najvećih IT kompanija u Evropi.

Kompanija SAP je prepoznala savremeni način rada Univerziteta Metropolitan i njegovu orijentaciju da obrazuje stručnjake koji uspešno rešavaju realne probleme u svojim organizacijama. Upravo zbog toga, kompanija SAP odabrala je Univerzitet Metropolitan da u Srbiji školuje stručnjake koji će uvoditi i održavati njegova rešenja kojim se kreiraju najsavremeniji integrisani poslovni informacioni sistemi.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE „INŽENJERSKI MENADŽMENT“
IZBORNO PODRUČJE: „UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA PRIMENOM SAP REŠENJA“

Dvogodišnji program master studija „Inženjerski menadžment“ (obezbe_uje 120 ESPB) u prvoj godini sadrži zajednicke predmete studijskog programa, a u drugoj godini predmete različitih izbornih područja (modula). Jedno od izbornih područja pod nazivom „UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA PRIMENOM SAP REŠENJA“ omogucava studentima sticanje znanja neophodnih za uspešnu primenu SAP rešenja, tj. tehnologije i modula sistema za integralno upravljanje poslovnim sistemima koje nudi najveći proizvođač ovih sistema u svetu, kompanija SAP iz Nemačke.

Studenti mogu da posle prve godine dobiju diplomu sa zvanjem „Diplomirani inženjer menadžmenta – Inženjerski menadžment“ (sa ukupno 240 ESPB), a posle druge godine - diplomu sa zvanjem „Master inženjer menadžmenta – primena SAP sistema“ sa ukupno 300 ESPB. Dvogodišnje studije upisuju studenti koji su na osnovnim studijama stekli 180 ESPB, a studenti koji su stekli 240 ESPB mogu upisati studije sa jednogodišnjim trajanjem, tj. upisuju direktno 2. godinu, izborno područje „UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA PRIMENOM SAP REŠENJA“ koje obezbeđuje dodatnih 60 ESPB.

Prvu godinu master studija mogu upisati studenti koji su završili trogodišnje osnovne akademske studije i stekli 180 ESPB bodova iz oblasti menadžmenta, informacionih tehnologija ili srodnih studijskih programa. Studenti koji imaju 240 ESPB mogu upisati drugu godinu, tj. izborno podrucje „UPRAVLJANJE POSLOVNIM SISTEMIMA PRIMENOM SAP REŠENJA“.

ZBOG ČEGA NAJBOLJE KOMPANIJE U SRBIJI KORISTE SAP

Želite da saznate više? Kontaktirajte SAP za dodatne informacije.

Sačuvaj
Share OptionsPodeli
Investitori  Posao  Zajednice    Kontaktirajte SAP 
Autorsko pravo/zaštitni znak  Privatnost  Terms of Use  Zaglavlje  Pogledajte samo tekst  Pogledajte Izgled štampanja

Pitanja i komentari u vezi sa internet stranicom?
Kontaktirajte webmaster@sap.com.