Riešenia, založené na SAP HANA, sa už dajú aj predplatiť

Spoločnosť SAP ponúka vylepšené služby migrácie do cloudu

Spoločnosť SAP predstavila ponuku riešení SAP HANA v rámci predplatného. Patrí k nim aj nový model predplatného pre SAP Business Suite prostredníctvom služby SAP HANA Enterprise Cloud. S pribúdaním nových globálnych datacentier a po zlepšení služieb migrácie sa tak pre zákazníkov zjednodušila cesta do cloudu. Vďaka týmto vylepšeniam získajú zákazníci ultimátny a jednoduchý prístup k platforme SAP HANA a väčší výber možností nasadenia.

„Je to významný krok pri transformácii spoločnosti SAP. Novou ponukou predplatného pre platformu SAP HANA nezdôrazňujeme len naše odhodlanie venovať sa cloudu, ale zároveň rozširujeme možnosti a zjednodušujeme nasadenie platformy SAP HANA,“ povedal Dr. Vishal Sikka, člen predstavenstva SAP, Products & Innovation.

SAP HANA Enterprise Cloud v ponuke ako plné predplatné
Spoločnosť SAP ako globálny líder v aplikáciách pomáha zákazníkom ako McLaren, Schaidt Innovations a Levi Strauss pri plynulom a bezproblémovom nastavení IT štruktúr na stratégii hybridného alebo plného cloudu. Zákazníci si žiadajú plnú funkčnosť SAP Business Suite, no zároveň flexibilitu, užívateľskú prívetivosť a rýchle tempo inovácií cloudu. SAP HANA Enterprise Cloud teraz ponúka bohaté aplikácie ako je SAP Business Suite, SAP Business Warehouse a platformu SAP HANA v modeli predplatného. Je bezpečne k dispozícii z regionálnych datacentier SAP rozmiestnených po celom svete. Nová ponuka umožňuje zákazníkom spúšťať kritické SAP aplikácie v súkromne spravovanom cloudovom prostredí. Dopĺňa marcové oznámenie o platforme SAP HANA Cloud, ktoré umožňuje zákazníkom rozširovať, vytvárať a využívať nové cloudové aplikácie, postavené na platforme SAP HANA. Služba nemusí byť prístupná pre všetkých zákazníkov a všetky konfigurácie.

Vylepšené služby migrácie do cloudu
Organizácia SAP Services ponúka zákazníkom možnosť voľby a zjednodušenej migrácie SAP aplikácií na platformu SAP HANA Enterprise Cloud. V jej rámci majú možnosť integrácie on-premise SAP aplikácií a iných cloudových riešení SAP, vrátane tých od spoločností SAP SuccessFactors a Ariba. Služby údržby, podpory a upgrade budú pokračovať podľa zákazníkových existujúcich dohôd o údržbe migrovaných aplikácií.

SAP rozširuje svoju sieť datacentier
Spoločnosť SAP posilňuje svoju globálnu prítomnosť vďaka komplexnému plánu datacentier, rozprestierajúcich sa na štyroch kontinentoch. SAP prevádzkuje na celom svete 16 datacentier a umožňuje zákazníkom viesť firmy v SAP cloude založenom na platforme SAP HANA. SAP Japonsko tento týždeň oznámilo vznik prvých dvoch datacentier v ázijsko-tichomorskom regióne v Tokiu a Osake. Všetky SAP datacentrá sú orientované na in-memory, vďaka čomu dokážu dramaticky zjednodušiť IT infraštruktúru. Ich súčasťou sú high-endové servery optimalizované na kritickú záťaž. Spoločnosť SAP okrem toho nedávno oznámila, že energiu pre všetky svoje datacentrá na celom svete bude v roku 2014 získavať z obnoviteľných zdrojov. Tento posun pomôže znížiť ekologickú stopu spoločnosti. Presun ku cloudovému modelu zníži aj emisie, ktoré by inak vyprodukovali systémy zákazníkov.

Closing this window will discard any information entered and return you back to the main page