Slovakia

Domáca stránka Lokálne/Regionálne stránky Online Store  Vytvoriť nový profil 

   

SAP BENCHMARKING

DOSAHUJTE TRVALÝ PROSPECH Z INVESTÍCIE DO PRODUKTOV SAP

Program SAP Benchmarking má za cieľ pomôcť organizáciám vyhodnotiť svoje silné stránky, identifikovať potenciálne oblasti pre zlepšenie, a dozvedieť sa o najlepšej praxi a stratégiách v oblasti IT, ktoré môžu byť nasadené a ktoré môžu pomôcť aj vašej organizácii dosahovať tie najlepšie výsledky v lokálnom i globálnom rozsahu. Doteraz sa do programu zapojilo viac ako 3 000 účastníkov. Účasť vo všetkých programoch zameraných na benchmarking je bezplatná.

„Cenné informácie, veľmi dobre prezentované, doplnené veľmi užitočnými vysvetleniami... budúci rok sa zapojíme znovu.“

Vedúci oddelenia SAP HR Support, Marathon Oil

Benchmarking je prístupný pre zákazníkov, ktorí používajú produkty SAP, aj pre tých, ktorí ich nepoužívajú. Ak sa chcete dostať na registračnú stránku programu (v angličtine), kliknite na tlačítko:

On-line Benchmarking

Ponúkame vám tiež dotazníky lokalizované do českého jazyka. Kliknite na tlačítko:

On-line Benchmarking CZ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O BENCHMARKINGU

Máte otázky ohľadom procesov SAP zameraných na benchmarking? Prečítajte si odpovede na často kladené otázky.

Benchmarking FAQs.

STIAHNUTŤ VZOROVÉ VÝSLEDKY BENCHMARKINGOVÉHO PRIESKUMU SAP

Ak si želáte stiahnuť vzorové výsledky benchmarkingového prieskumu zameraného na riadenie ľudských zdrojov (HCM) a na riadenie vzťahov s dodávateľmi (SRM), kliknite na odkazy nižšie.

BENCHMARKING STUDIES

Prečítajte si tieto súhrnné informácie o kľúčových indikátoroch výkonnosti (KPI) a najlepšej praxi pre niekoľko kľúčových riešení.

Hľadáte viac informácií? Infolinka 0800 049 001 | info.slovak@sap.com | Twitter | LinkedIn | Youtube | Vimeo | RSS.

Uložiť
Share OptionsZdieľať
Kontakt  Twitter  LinkedIn  Youtube  Vimeo  Press  Mapa stránok  Kariéra 
Copyright/Trademark  Privacy  Terms of Use  Impressum  Textová verzia  Verzia pre tlač

Otázky alebo pripomienky k web stránkam? 
Kontaktujte info.slovak@sap.com.