Alt text

Partneri konferencie

Každoročne pripravujeme konferenciu SAP Forum Slovensko v spolupráci s partnerskými organizáciami. V roku 2013 sa na organizácii podujatia podieľajú nasledovné spoločnosti:

Prezentácie

  Hlavní partneri

 • CISCO

  Spoločnosť Cisco je celosvetovým lídrom v oblasti sieťových riešení, ktoré transformujú spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Sieťové riešenia spoločnosti Cisco sú založené na Internetovom protokole a tvoria základ sietí nadnárodných spoločností, podnikov, vzdelávacích a vládnych inštitúcií, ako aj domácností po celom svete. Hardvérové, softvérové riešenia a služby spoločnosti Cisco užívateľom umožňujú neustále zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti, ako aj zlepšovanie spokojnosti zákazníkov. Cisco sa stalo synonymom internetu a víziou spoločnosti je meniť spôsob, akým ľudia pracujú, žijú, hrajú sa a vzdelávajú.

  www.cisco.sk

 • DATAVARD

  DataVard poskytuje od roku 1998 ako SAP partner riešenia v oblasti SAP® dátového manažmentu. V hlavných oblastiach SAP Business Warehouse, Information Lifecycle Management a SAP SLO oprávnene nesieme meno „Vard“ pochádzajúce zo švédskeho jazyka, ktoré znamená starostlivosť, priateľ, hostiteľ. Aj naše meno DataVard potvrdzuje, že nám záleží na kvalite Vašich dát. Kombináciou špecializovaných nástrojov a cieľovo-orientovaných služieb pomáhame našim zákazníkom z rôznych odvetví a rôznej veľkosti spravovať a udržiavať ich SAP infraštruktúru. Našou prioritou je predovšetkým správne porozumieť individuálnym požiadavkám zákazníka prinášajúc pragmatické, zodpovedajúce a efektívne návrhy pričom využívame naše skúsenosti a overené projektové riešenia. Prostredníctvom našich pobočiek v Nemecku, v Spojených štátoch amerických a na Slovensku poskytujeme služby do celého sveta čím zabezpečujeme rýchlu reakciu na vaše potreby.

  www.datavard.com

 • HP

  HP, najväčšia svetová technologická spoločnosť, zjednodušuje používanie technológií jednotlivcom a firmám prostredníctvom portfólia tlačových riešení, osobnej výpočtovej techniky, softvéru, služieb a IT infraštruktúry. Ďalšie informácie o spoločnosti HP (NYSE: HPQ) sú k dispozícii na web stránke spoločnosti.

  www.hp.sk

 • MIBCON

  Spoločnosť MIBCON je skúsený a dôveryhodný implementačný partner kompletného portfólia SAP, vrátane SAP ERP implementácií. Zameriavame sa na zlepšenie podnikových procesov a pripravenosti organizácie na zmeny, ktoré so sebou implementácia SAP prináša. Ponúkame vlastné certifikované odborovo špecifické riešenie SAP „OneTrade“ založené na skúsenostiach z mnohých projektov predstavujúce ucelené informačné systémy pre potreby obchodných firiem a reťazcov, projektovo riadených firiem, dopravných spoločností, poskytovateľov logistických služieb, medzinárodnú kamiónovú prepravu a prevádzkovateľov veľkoskladov. Rovnako sa na nás môžete spoľahnúť v oblastiach SAP Business Suite, Business Intelligence, SAP BPC, In-Memory Computing SAP HANA, Mobilné aplikácie a Web Tech.

  www.mibcon.sk

Konferenčná zložka

Elektronická zložka Vám poskytne informácie o obsahu, prezentáciách, partneroch a ďalších detailoch konferencie  Partneri

 • ANEXT

  ANEXT, a.s. je nezávislá, dynamická a progresívna spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT poradenstva od roku 2009 na slovenskom, českom a rakúskom trhu. Spoločnosť sa zaoberá dodávkou služieb podnikového a IT poradenstva, dodávkou enterprise riešení vybudovaných na rôznych platformách (SAP, IBM, Microsoft, Oracle and Open Source Technologies), systémovej a dátovej integrácie, vývoja aplikácií a prevádzkovej podpory dodaných riešení. Náš profesionálny tím architektov, konzultantov, vývojárov a administrátorov má skúsenosti s realizáciou projektov ako pre komerčný sektor, tak pre verejný sektor. ANEXT, a.s. sa v oblasti SAP zameriava primárne na poradenstvo a implementáciu riešení pre utilitné spoločnosti s riešením SAP IS-U a SAP CRM, pre podnikové riadenie s riešením SAP ERP, analýzu dát a budovanie dátových skladov pomocou nástrojov SAP BI/BO, nevynímajúc implementáciu horizontálnych riešení na platforme SAP NetWeaver, prípadne v kombinácii so zákazníckym vývojom na platforme ABAP alebo JAVA. Referenčným riešením, ktoré kombinuje horeuvedené skúsenosti je participácia implementácie SAP Tax & Revenue Management podľa lokálnej platnej legislatívy.

  www.anext.sk

 • Atos

  Spoločnosť Atos je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií, ktorá zamestnáva 78 500 zamestnancov v 42 krajinách. Spoločnosť zabezpečuje služby v oblasti hi-tech, v oblasti poradenstva, integrácie systémov a riadených služieb. Spoločnosť Atos sa zameriava na firemné technológie, ktoré zabezpečujú vývoj a pomáhajú spoločnostiam vytvárať si pevné postavenie do budúcnosti. Spoločnosť je celosvetovým partnerom olympijských hier v oblasti informačných technológií a je kótovaná na parížskej burze. Spoločnosť Atos vystupuje pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldline a Atos WorldGrid. Pre viac informácií navštívte: www.sk.atos.net.

 • gd - Team

  Spoločnosť gd - Team, a.s., so sídlom v Pezinku, patrí do medzinárodnej skupiny gd - Team Group. Tím 30 vlastných konzultantov poskytuje rozsiahle poradenské a konzultačné služby pri projektoch založených na platforme produktov spoločnosti SAP, so špecifickým zameraním pre odvetvové riešenia pre utilitné spoločnosti a štátnu správu. Do portfólia našich služieb patrí strategické, technické a organizačné poradenstvo, realizácia projektov vrátane implementácie, optimalizácie a podpory v štandardných oblastiach SAP IS-U (DM/EDM/EPM/FI-CA/CS/WM/BI-IN/MD), SAP IDEX, SAP CRM, SAP NetWeaver PI, SAP ERP, SAP Workflow, SAP BI/BW, SAP Migration Workbench, atď. V rámci migrácie dát v prostredí SAP IS-U využívame vlastný vyvinutý nástroj »gd-Connect«. Skupina gd-Team Group pôsobí na trhu od roku 1994. Ťažisko jej činností spočíva v poradenstve, vývoji a realizácii riešení v prostredí SAP for Utilities. Má skúsenosti a referencie z realizácie projektov SAP IS-U a CRM pre popredných nadnárodných dodávateľov energií. Hlavné sídlo sa nachádza v Havixbecku, Nemecko. Skupina v súčasnosti disponuje kapacitou 80 vlastných konzultantov projektových manažérov a softvérových vývojárov.

  www.gd-team.sk

 • IBM

  IBM už viac ako 35 rokov aktívne spolupracuje so spoločnosťou SAP a spoločne pomáhajú zákazníkom redukovať náklady a zvyšovať ich konkurencieschopnosť pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení. Vo vývojových centrách vyvíjajú produkty, ktoré sú vzájomne integrovateľné so SAP aplikáciami, prinášajú vyšší výkon a lepšiu dostupnosť. Spoločnosť IBM je jedna z prvých spoločností, ktorá si adaptovala metodiku RunSAP a na Slovensku prevádzkuje SAP implementačné centrum.

  www.ibm.sk

 • NESS

  Spoločnosť Ness Technologies, (NASDAQ: NSTC), globálny poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií, ponúka široké portfólio riešení a služieb, vrátane outsourcingu a offshore, systémovej integrácie, vývoja aplikácií a poradenstva a distribúcie softvéru. Viac ako 8000 zamestnancov v 18 krajinách celosvetovo spolupracuje s mnohými dodávateľmi softvéru a hardvéru. V Slovenskej republike má Ness viac ako 400 zamestnancov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Súčasťou slovenskej pobočky je aj Európske softvérové vývojové centrum – Ness Development Centre so sídlom v Košiciach, ktoré sa zameriava na vývoj a testovanie softvéru a s tým súvisiacich špecializovaných služieb pre zákazníkov Ness zo západnej Európy a zo zámoria. Vďaka prítomnosti na mnohých trhoch spájame výhody medzinárodného know-how s lokálnymi odbornými znalosťami. Naše riešenia prinášajú zákazníkom konkurenčnú výhodu, pomáhajú zvyšovať efektivitu, znižovať náklady a podporujú ich trvalý rast.

  www.ness.sk

 • ORIWIN

  ORIWIN

  ORIWIN je spoločnosť, ktorá ponúka rekonštrukciu, architektúru a podporu podnikových a manažérskych počítačových systémov. Navrhuje a realizuje inovatívne riešenia budovaných na platforme SAP NetWeaver. Náš tím tvoria profesionálni architekti, konzultanti a vývojári, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov v priemysle a štátnej správe: - návrh a architektúra počítačových aplikácií pre podporu biznisu - integrácia firemných a obchodných procesov v počítačových aplikáciách - mobilný prístup k podnikovým dátam - vývoj aplikácií a rozšírenie funkcionality štandardných systémov podľa biznis potrieb zákazníka - centrálna správa kmeňových údajov - bezpečnosť a inštalácia SAP systémov - nástroje pre zvýšenie zabezpečenia prevádzky počítačových systémov

  www.oriwin.sk

 • RKMC

  RKMC

  RKMC je poradenská spoločnosť, zaoberajúca sa implementáciou podnikových informačných systémov. Ponúkame technické a implementačné know-how, overené úspešne realizovanými projektmi. Filozofia firmy je založená na profesionálnom prístupe, špičkovej kvalite a nasadení zamestnancov, s využitím ich dlhoročných skúseností. Našou devízou je flexibilita, zodpovednosť a rešpektovanie etických hodnôt. Sme zanietená spoločnosť orientovaná na potreby a ciele zákazníka, pričom ponúkame dlhodobé partnerstvo ako jeho konkurenčnú výhodu.

  www.rkmc.sk

 • S&T Slovakia

  S&T Slovakia s.r.o. patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Sústreďuje sa na oblasti, kde má silné kompetencie, dlhoročné skúsenosti a vybudovaný tím špecialistov. Ide najmä o oblasti podnikového a IT poradenstva, implementácie a podpory riešení SAP, nasadzovania nástrojov Business Intelligence a CRM. V rámci portfólia infraštruktúrnych a integračných riešení poskytuje všetky služby spojené s realizáciou komplexných sieťových, storage a bezpečnostných riešení, riešení pre prevádzku virtuálnych dátových centier a služieb v oblasti Cloud Computingu. S&T Slovakia poskytuje konzultačné služby pre platformy SAP Business Suite a SAP All-in-One od roku 1993. Dlhoročne patrí medzi najvýznamnejších SAP partnerov na Slovensku. V novembri 2012 spoločnosť dosiahla najvyššiu úroveň partnerstva a stala sa SAP GOLD PARTNER. Ako prvá slovenská spoločnosť sa tak zaradila do elitného klubu zlatých partnerov SAP. Dosiahnutie úrovne GOLD predstavuje dôležitý benefit z pohľadu garancie vysokej profesionality S&T Slovakia voči svojim zákazníkom. S&T Slovakia patrí do skupiny S&T AG. Viac o spoločnosti:

  www.snt.sk

 • Slovakodata

  SLOVAKODATA

  Slovakodata je jednou z najvýznamnejších slovenských firiem pôsobiacich v oblasti zavádzania komplexných informačných systémov. Je servisným partnerom spoločnosti SAP, ktorá je vedúcim dodávateľom podnikových softvérových riešení vo svete. Slovakodata svojim zákazníkom poskytuje produkty, komplexné riešenia a služby pomocou ktorých získavajú prehľad, flexibilitu a čo najvyššiu možnú efektivitu. Kladie dôraz na vysokú profesionalitu, odbornosť a spoľahlivosť vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia. Od svojho vzniku v roku 1994 pomáha zvyšovať konkurencie schopnosť a efektívnosť svojich klientov nasadzovaním komplexných informačných systémov na báze celosvetovo osvedčeného know–how a profesionálnym poradenstvom v oblasti zavádzania moderných metód riadenia. Našim hlavným poslaním je prebratie zodpovednosti za realizáciu a servis podnikového informačného systému, ktorý sa stáva dôležitým nástrojom úspešného riadenia výrobných a distribučných spoločností, finančných inštitúcií a štátnej správy. Medzi základné princípy našej spoločnosti patrí budovanie dlhodobej partnerskej spolupráce s každým našim klientom, získavanie dôvery partnerov kvalitou, profesionalitou a serióznym prístupom k riešeniu ich problémov.

  www.slovakodata.sk

 • SOPHIA SOLUTIONS

  Společnost Sophia Solutions, s.r.o. se od svého založení v roce 2002 specializuje na realizaci řešení informačních systémů pro podporu řízení a rozhodování, tedy realizaci dodávek produktů a služeb v oblasti datových skladů, Business Intelligence, Corporate Performance Managementu a Human Cupital Managementu. Naší strategií je nabídnout zákazníkovi takové dílčí nebo komplexní řešení, které se stane výkonným a efektivním nástrojem pro realizaci cílů společnosti v daném oboru podnikání. V České republice má Sophia Solutions pobočky v Praze, Plzni, Hradci Králové a Chomutově. V roce 2012 byla založena dceřiná společnost Sophia Solutions SK, s.r.o. se sídlem v Bratislavě.

  www.sophias.cz

 • TORY CONSULTING

  TORY CONSULTING, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach, Slovensko, bola založená v roku 1997 a v súčasnosti patrí k najvýznamnejším SAP poradenským spoločnostiam a implementačným partnerom SAP v regióne. Aplikačné vývojové centrum v Košiciach vyvíja firemno-hospodárske aplikácie a internetové riešenia pre klientov doma i v zahraničí. Spoločnosť poskytuje komplexnú metodickú podporu systémov SAP v rozsahu všetkých používaných modulov SAP ERP. Projekty realizované spoločnosťou sú zamerané na pokrytie všetkých procesov organizácie, vrátane požiadaviek na integráciu procesov SAP a non SAP systémov. Úspech našich projektov je založený na využívaní “best practices” v odvetví, využívaní funkcionalít systému SAP a otvorenosti k všetkým požiadavkám zákazníkov.

  www.toryconsulting.sk

 • ZATOPEK CONSULTING

  Zatopek Consulting s.r.o. je špecializovanou konzultačnou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na komplexné riešenia založené na funkcionalitách SAP modulu Treasury a Risk Management. Okrem podpory našich partnerov pri implementácii štandardných riešení a rozvoji väčších projektov, zaoberáme sa aj špecifickými komplexnými riešeniami pre fondy správcovských spoločností. Náš vysoko kvalifikovaný tím programátorov a konzultantov znalých finančných modulov SAP, je schopný zabezpečiť celý rozsah služieb od štandardnej podpory po implementačné projekty. Napriek faktu, že sme pomerne malá a mladá spoločnosť, sme schopní úspešne súťažiť s veľkými softvérovými spoločnosťami a postupne si získavať dôveru našich klientov. Do každého obchodného vzťahu vstupujeme s víziou dlhodobej spolupráce, pričom úspešné dodanie projektu je len začiatkom celého procesu a vzťahu. Sme súkromnou spoločnosťou so zamestnancami v trvalom pracovnom pomere, čo nám dáva možnosť väčšej flexibility a našim klientom záruku dodania služieb stabilným tímom odborníkov. Naši konzultanti sú jedni z najlepších v tejto oblasti a ich kvalifikácia i kvalitné služby sú oceňované nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj samotnou spoločnosťou SAP.

  www.zatopek.org

  Reklamní partneri

 • ANODIUS

  Sme SAP Services partner s primárnou špecializáciou v oblasti riešení SAP CRM (Customer Relationship Management) a mobilných aplikácii. Naši renomovaní experti majú bohaté skúsenosti s implementáciou, integráciou a servisom riešení SAP CRM 7.0 nad SAP IS-U, ERP a SAP Public backend v európskych projektoch pre veľkých hráčov regiónu. Jeden z našich zákazníkov o nás nedávno povedal "...kus práce ktorý ste odviedli na projekte by bez Vás nebol realizovateľný a hlavne vďaka Vám SAP CRM 7.0 a všetky jeho procesy, workflovy a aktivity nabehli úspešne do prevádzky. Účasť a spôsob ako ste zvládli aj dátovú migráciu a to nie len CRM ale aj kmeňových dát IS-U si zaslúži veľké poďakovanie." Slogan spoločnosti walk the talk (slová sú činy) vyjadruje filozofiu a zároveň politiku kvality firmy, ktorá vychádza z hodnôt progresívneho myslenia, dynamického a efektívneho prístupu s využitím špeciálneho know-how nadobudnutého empiricky, pričom prestíž je pre nás základným stavebným prvkom.

  www.anodius.sk

 • COLUMBEX

  Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby v oblasti budovania integrovaných informačných systémov (IIS). Do portfólia produktov a služieb spoločnosti v rámci komplexnej starostlivosti o zákazníka spadá: implementácia informačného systému SAP; outsourcing v oblasti IT; biznis poradenstvo (BPM); implementácia manažérskych IS na báze SAP BusinessObjects; návrh a realizácia HW infraštruktúry; dodávka HW a jeho následný servis; systémová integrácia. Za svoje postavenie na trhu a svoj dynamický rozvoj spoločnosť vďačí predovšetkým dôvere svojich zákazníkov, kvalitnému tímu zamestnancov a spolupráci so strategickými partnermi v oblasti IT.

  www.columbex.sk

 • INFORMA

  Spoločnosť INFORMA a.s. v Komárne je IT konzultačnou spoločnosťou. Viac ako desať rokov pôsobí v oblasti implementácie a prevádzkovania podnikových informačných systémov budovaných na báze systému SAP. Disponuje tímom skúsených konzultantov a vývojárov, ktorí poskytujú konzultačné a vývojárske služby pre zákazníkov rôznych priemyselných odvetví a štátnej správy. Okrem štandardných konzultačných služieb poskytovaných pre jednotlivé moduly systému SAP, spoločnosť INFORMA a.s. ponúka: implementáciu nadstavby nad systémom SAP pre projektovo orientovanú výrobu; pre spoločnosti s kapitálovými účasťami v iných spoločnostiach, ponúka realizáciu konsolidácie účtovných závierok materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností v prostredí systému SAP; pre svojich zákazníkov „cost saving“ WEB riešenia pre efektívne využitie funkčných možností poskytovaných systémom SAP; pre zákazníkov využívajúcich vo svojom podnikaní geografické dáta prepojenie ich geografického systému (GIS) s podnikovým informačným systémom SAP.

  www.informa.sk

 • MIRACLIS

  miraclIS, SE poskytuje rozsiahlej skupine zákazníkov služby podpory a implementácie podnikových informačných systémov na platforme SAP a brandžových riešení na platforme SAP. V oblasti správy, rozvoja, implementácie, rozširovania a prevádzky systému na platforme SAP sa tiež venujeme aj ďalším oblastiam služieb: SAP BW, BO, EP portal, XI - riešení na platforme SAP NetWeaver. Ovládame tiež technológiu EDI - integráciu systémov v rámci dodávateľských reťazcov a venujeme sa rozvoju SAP riešení v oblasti facility a real estate managementu /SAP REM/. Dokážeme ponúknuť celý rad ďalších kompetencií pre práce v systémoch SAP. Jedná sa napríklad o customising a implementáciu účtovných štandardov IFRS a US GAAP, Posuny fiškálneho roka, Zlučovanie účtovných okruhov vrátane logistických modulov, CO-PA – výrobný controlling, Product costing, analýzy profitability, konsolidáciu SAP systémov na platformách popredných dodávateľov podnikových informačných systémov.

  www.miraclis.sk

 • PosAm

  PosAm pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. V roku 2010 sa stal súčasťou skupiny Slovak Telekom, čím potvrdil a posilnil pozíciu vedúcej IT spoločnosti na Slovensku. PosAm sústreďuje svoje úsilie na poskytovanie IT služieb, aplikačných a infraštruktúrnych riešení korporátnym zákazníkom. Hlavným cieľom spoločnosti je prinášať zákazníkom a partnerom úžitok prostredníctvom unikátnych riešení s využitím informačných technológií. Partnerské vzťahy so svetovými technologickými lídrami, inovačný potenciál manažmentu a investície do vzdelávania zamestnancov sú zárukou neustáleho napredovania a špičkových výkonov. V SAP oblasti pôsobí PosAm od roku 2008. Okrem implementačných projektov pôsobíme v oblasti analýzy, dizajnu a koncepcie riešenia vrátane integrácie SAP na ostatné systémy.

  www.posam.sk

 • SABRIS

  Profesionálna poradenská spoločnosť s tradíciou od roku 1994. Od svojho založenia sa orientujeme na poskytovanie služieb v oblasti analýz a následného nasadzovania najvhodnejších IT nástrojov, ktoré majú za cieľ maximálne vyriešenie potrieb našich zákazníkov. Podieľame sa na implementáciách, vývojových a rozvojových projektoch u zákazníkov v Slovenskej a Českej republike a tiež u zákazníkov patriacich do nadnárodných spoločností. V posledných rokoch sa aktívne venujeme oblasti poskytovania služieb na úrovni systémovej integrácie. Výber overeného riešenia s dostatočnou dávkou inovácie je hlavným „motorom“ našich projektov. V súlade s touto stratégiou sme v roku 2010 úspešne zahájili akvizíciu na pokrytie služieb pre oblasť problematiky ECM. Týmto krokom sme zvýšili pridanú hodnotu našich služieb, ktorá je najdôležitejším prvkom toho, čo zákazníkom ponúkame.

  www.sabris.sk

 • SYBASE

  Sybase Products Central Europe (SPCE) ako člen MiDiS group je jedným z popredných poskytovateľov softvéru v strednej Európe s priamymi zastúpeniami v Prahe, Varšave, Viedni, Bratislave, Budapešti a Záhrebe. SPCE v súčasnosti poskytuje svoje služby pre viac ako 100 enterprise klientov a napomáha im k efektívnejšej prevádzke IT prostredníctvom bohatých skúseností s technológiami SAP / Sybase. Už viac ako 12 rokov, ponúka SPCE pre svojich zákazníkov top riešenia v oblastiach ako Data Management, Analytics, Mobility, Enterprise Architecture a Modelovania, ktoré sú opakovane hodnotené nezávislými organizáciami ako jedny z najlepších na trhu. Vďaka strategickému partnerstvu so spoločnosťou SAP, silnej a stabilnej klientskej základni a vedúcim postavením vo vertikálnych odvetviach ako sú finančné služby, poisťovníctvo, telekomunikácie a štátna správa, umožňuje svojím zákazníkom plnohodnotne využívať svoje dáta tým, že správny ľudia dostávajú správne informácie v správnom čase a mieste.

  www.sybase.sk

Mediálni partneri

Konferenciu podporili