SAP Forum Delhi

Program konferencie

SAP Forum je exkluzívna udalosť, ktorá vás spojí so stovkami ďalších miestnych podnikov s jedinečným cieľom: presvedčiť sa o sile inovácií v podobe prelomových technológií, ktoré vášmu podniku umožnia pracovať inteligentnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie.

Konferenčná zložka

9:00 - 10:00 Stiahnite si prezentácie účastníkov
10:00 - 12:30

Keynotes

Otvorenie a úvodné slovo

Roman Knap, generálny riaditeľ SAP Slovensko

Experience the Future of Business

Oguzhan Genis, Head of Business Development Global IT, SAP AG Walldorf

Prezentácia ›

SAP Business Suite powered by SAP HANA

Jürgen Butsmann, Solution Management SAP HANA, SAP AG Walldorf

Prezentácia ›

12:30 - 14:00

Obed
Možnosť stretnutí a diskusie s odborníkmi SAP aj s predstaviteľmi partnerských spoločností

14:00 - 17:00

Paralelné odborné sekcie

Špeciálny panel

Špeciálny panel sme pripravili pre tých, ktorí investíciu do nového podnikového informačného systému ešte len zvažujú. Stredne veľkým a menším spoločnostiam predstavíme podnikový systém SAP Business One on HANA, ktorý integruje všetky základné podnikové funkcie v rámci celej firmy do jediného riešenia a tým eliminuje potrebu separátnych inštalácií a integrácie viacerých modulov.

17:00 Ukončenie konferencie a atraktívna tombola

Slávnostná večera s možnosťou diskusií

Konferenčná zložka

Elektronická zložka Vám poskytne informácie o obsahu, prezentáciách, partneroch a ďalších detailoch konferencie