Norge

Hjem SAP Worldwide Store  Opprett profil

   

Kundene forteller:

Norske Skog: Mindre papir for å selge mer papir

Norske Skog er verdens nest største produsent av avis- og magasinpapir. Med 24 fabrikker i 15 land og fem verdensdeler er det avgjørende for Norske Skog å ha IT-systemer som raskt og effektivt kan håndtere informasjonsflyten mellom selskapet og dets kunder over hele verden. Norske Skog har derfor vært tidlig ute med å ta i bruk en felles bransjestandard for elektroniske meldinger. Dette er implementert ved hjelp av løsninger fra SAP, og gjør at de i dag har et av bransjens mest effektive systemer for denne informasjonshåndteringen.

PapiNet – en felles standard
Forsyningskjeden innen den internasjonale papirindustrien har tradisjonelt vært preget av tungvinte informasjonsprosesser basert på manuell datainput og faksbasert informasjonsutveksling. For å bedre på dette, har sentrale aktører i bransjen gått sammen om initiativet papiNet. Dette har resultert i utvikling av, og enighet om, èn felles XML-basert e-business standard for å øke effektiviteten og redusere kostnader i forsyningskjeden innen papirindustrien. En felles meldingstandard er alene ikke nok til å få effektive, automatiserte forretningsprosesser. For å oppnå dette må hver aktør i industrien også kunne integrere papiNet-meldinger med sin IT-infrastruktur. Norske Skog valgte SAP og plattformen SAP Exchange Infrastrucure (XI) for å takle denne utfordringen.

Integrering er avgjørende
SAP Exchange Infrastructure (XI), som er et sentralt element i SAP NetWeaver familien, bygger på åpen arkitektur og standarder og gjør det mulig å implementere forretningsprosesser på tvers av og mellom ulike systemer. For Norske Skog innebærer dette at SAP XI støtter deres forretningsprosesser ved å integrere selskapets IT-infrastruktur med kundens egne systemer. På den måten kan papiNet-meldinger, slik som bestillinger, ordrebekreftelser og leveringsinformasjon, automatisk og effektivt prosesseres både hos Norske Skog og hos kunden.

– For oss var det avgjørende at SAP kunne tilby en løsning som fungerer sammen med papiNet og gjør det mulig å integrere våre og kundens systemer. Dermed får ikke bare vi, men også våre kunder, et mer effektivt system og reduserte kostnader, sier Jan-H. Clasen, SVP Sales & Marketing i Norske Skog.

Umiddelbare resultater
I første omgang har Norske Skog utviklet og implementert systemet i samarbeid med en av sine kunder, det tyske mediehuset Hubert Burda Media. I dag kan de to selskapene derfor automatisk sende elektroniske papiNet-meldinger slik som bestillinger, ordrebekreftelser og leveringsinformasjon. Meldingene integreres med SAP XI i Norske Skogs og Burdas respektive IT-systemer og gir begge parter bedre forretningsprosesser.

– Løsningen vi har med Burda innebærer at begge parter fjerner mye av behovet for manuell datainput og også får bedre datakvalitet,sier prosjektleder Øystein Saursaunet i Norske Skog.

Etter det vellykkede pilotprosjektet med Burda er Norske Skog nå klar til å rulle ut løsningen også til sine andre kunder, i første omgang i Europa.

– Alle våre løsninger er utviklet for å gi kundene bedre forretningsprosesser og mer effektiv IT-infrastruktur. Vi er glade for å bidra til at Norske Skog og deres kunder får et mer effektivt og kostnadsreduserende IT-system, sier prosjektleder Nora Skauen i SAP.
 

Interessert i mer informasjon? Kontakt ditt lokale SAP kontor.

Lagre
Share OptionsDel
Karriere  Communities  Kontakt SAP
Copyright/Trademark  Privacy  Terms of Use  Impressum  Sitemap  Text-Only View  Print View

Questions or comments about the Web site?
Contact the webmaster@sap.com.