The Best-Run Businesses Run SAP Nederland

Home Country/Region Sites Store  Mijn profiel

   

SAP NetWeaver:

end-to-end procesintegratie

SAP NetWeaver laat ongelijkwaardige applicaties en systemen consistent samenwerken. Met SAP NetWeaver maakt u eenvoudig end-to-end bedrijfsprocessen mogelijk. Het resultaat: probleemloze uitwisseling van informatie en vlekkeloze uitvoering van transacties.
Zo functioneert elk IT-landschap als één systeem.

SAP NetWeaver ondersteunt:

  • Business-to-business processen -- Laat bedrijfsprocessen van uw organisatie naadloos aansluiten op die van uw partners.
    Bied diverse communicatiekanalen, procescoördinatie en -bewaking. SAP NetWeaver ondersteunt bedrijfspartnerintegratie met behulp van branchespecifieke standaarden. Ook de integratie van kleine zakelijke partners en dochterondernemingen wordt een peuleschil dankzij SAP NetWeaver.
  • Application-to-application processen -- Laat SAP applicaties en applicaties van derden binnen de onderneming naadloos aansluiten. SAP NetWeaver ondersteunt application-to-application integratie met behulp van gestandaardiseerde methoden voor procesintegratie.
  • Bedrijfsprocesbeheer -- Geef bedrijfsprocessen zodanig vorm dat zij een sleutelrol binnen de organisatie spelen. SAP NetWeaver ondersteunt het maken van procesblauwdrukken, systeemimplementatie, systeemintegratie en procesuitvoering. Het platform stelt u ook in staat vooraf gedefinieerde informatie te gebruiken en aan te passen of processen te automatiseren.

De belangrijkste IT-practices, op het gebied van end-to-end procesintegratie vindt u terug in SAP NetWeaver-componenten zoals:
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure en SAP Auto-ID Infrastructure, en in aanverwante applicaties als ARIS for SAP NetWeaver.

Solution Brief

Make disparate applications and systems work together consistently to support business processes. To learn more about SAP's perspective on the IT practice of end-to-end process integration, read the solution brief (PDF, 239 KB).

SAP Developer Network

You can implement IT practices with SAP NetWeaver using a flexible, step-by-step approach. To find more information on implementing IT practices with SAP NetWeaver, visit SAP Developer Network. Registration required.

Wilt u meer weten? Neem contact op met SAP voor meer informatie.

Opslaan
DoorsturenDoorsturen