The Best-Run Businesses Run SAP Nederland

Home Country/Region Sites Store  Mijn profiel

   

Woningcorporatie Ymere implementeert succesvol SAP-systeem samen met Ctac

Nieuwe IT-omgeving voldoet aan Corporatie Referentiearchitectuur (CORA)

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 22 februari 2011 - Woningcorporatie Ymere heeft samen met ICT-dienstverlener Ctac de implementatie afgerond van een nieuw SAP-systeem. Dit systeem ondersteunt de primaire processen voor het beheren van huurwoningen. Het SAP-platform is conform planning en binnen budget gerealiseerd op basis van een integraal ontwerp onder architectuur. De architectuur is een eerste succesvolle toepassing van de Corporatie Referentiearchitectuur (CORA) waarin Ymere een initiërende rol speelde. CORA biedt corporaties handvatten om betekenis en gebruik van gegevens te verhelderen en informatie-uitwisseling met gemeenten, ketenpartners en toezichthouders te stroomlijnen. Daarnaast ondersteunt CORA het beter afstemmen van informatiesystemen op processen en het opstellen van scherpere uniforme programma’s van eisen.

In de corporatiesector is de laatste jaren sprake geweest van schaalvergroting door fusies en overnames, en van een toenemende professionalisering van de bedrijfsvoering. Ook besteden woningcorporaties meer aandacht aan de contacten met hun huurders. Dat vereist een professionele en flexibele IT-omgeving met een geïntegreerd systeem voor het ondersteunen van alle activiteiten. Deze lopen uiteen van (financiële) administratie, workflowmanagement en klantrelatiebeheer tot en met vastgoedbeheer. Ctac heeft in samenwerking met consultancyfirma avecres de SAP Business All-in-One oplossing CHARE ontwikkeld voor de woningcorporatiesector. Deze is gebaseerd op een Service-Oriented Architecture (SOA).

Ymere heeft een aantal verouderde primaire systemen vervangen door een nieuwe SAP-architectuur. Gelijktijdig zijn de bedrijfsprocessen van de organisatie geoptimaliseerd en werken alle medewerkers vanuit zeven vestigingen op een uniforme wijze. “Wij wilden een ERP-platform onder architectuur gaan gebruiken om de schaalbaarheid en wendbaarheid van Ymere blijvend te waarborgen”, aldus Arjan van Dijk, manager Informatisering bij Ymere. “Hiertoe was het noodzakelijk ervoor te zorgen dat onze medewerkers en partners op een eenduidige en heldere wijze in bedrijfsprocessen acteren, waarbij gelijktijdig de gebruikers van het systeem meer mogelijkheden krijgen hun werk uit te voeren.” De implementatie van het SAP-systeem is onderdeel van het ‘100 procent van Ymere’-programma. Dit programma werd intern afgekort als HPY en meestal uitgesproken als ‘happy’. Na het uniformeren van de bedrijfsprocessen en het opschonen van alle gegevens rondom het vastgoedbezit van Ymere zijn eind 2010 alle medewerkers van Ymere Wonen intern opgeleid door Ctac.

“Ctac was voor Ymere een ideale systems integrator”, zegt Michiel Dijkman, programmamanager HPY bij Ymere. “Dankzij de werkwijze van Ctac kreeg het HPY-programma waar nodig extra expertise en ondersteuning. De pragmatische werkwijze van Ctac sloeg erg aan. Niet alleen in het adviseren over het integrale ontwerp of de concrete SAP-inrichting, maar ook in het ontwerpen en uitvoeren van een specifiek opleidingsprogramma. Daarnaast ondersteunde Ctac bij het opzetten van beheerprocessen.”

In het nieuwe SAP-platform zijn gegevens over het woningbezit opgeschoond en eenduidig en bovendien verrijkt aanwezig. “Dit inzicht is een belangrijke verbetering die ons in staat stelt onze bedrijfsstrategie uit te voeren”, zegt Yvonne Roghair, directeur Bedrijfsvoering Ymere Wonen. “We hebben door de inzet van moderne SAP-toepassingen nu direct inzicht in onze KPI’s. Verder kunnen we op de eerste werkdag van een maand alle vestigingsdirecteuren rapporteren over de afgelopen periode, in meerdere dimensies en kengetallen. Met onze oude systemen kostte dat veel handwerk en tijd, en was het proces foutgevoelig.” Met de nieuwe procesinrichting binnen SAP heeft Ymere de beoogde transparantie, wendbaarheid en eenduidigheid verkregen. “Dat is een voorwaarde om in onze veranderende marktomstandigheden innovatiever en bovenal klantgerichter te kunnen werken”, benadrukt Roghair.

“Wij hebben al jaren een focus op het leveren van SAP-oplossingen voor de woningcorporatiesector”, zegt Henny Hilgerdenaar, CEO Ctac. “Ctac heeft de noodzakelijke disciplines in huis om kleine en grote corporaties met het SAP-platform te bedienen. Deze disciplines variëren van businessconsultancy en implementaties tot opleidingen en beheer. De livegang met SAP bij Ymere bevestigt dat Ctac de corporatiekennis en -ervaring in huis heeft om CORA-toepassingen te leveren.”

“Het succes van ons team is de afspiegeling van de investeringen die we strategisch enkele jaren hebben ingezet” zegt John Jaspers, Business Unit Manager van Ctac Real Estate en de projectleider in HPY. “Wij zijn verheugd Ymere in hun bedrijfsoptimalisatie te hebben geholpen en samen nieuwe innovaties door te voeren.”

Over avecres

avecres is een hooggekwalificeerde SAP-specialist met ruime ervaring in SAP Real Estate Management en de integrale aspecten daarvan binnen SAP ERP. De consultants van avecres kunnen bogen op ruim twintig jaar ervaring in het succesvol uitvoeren en leiden van SAP-projecten in de vastgoedsector en woningcorporatiebranche.

Over Ymere

Ymere is actief in het noordelijke deel van de Randstad. Ymere beheert er ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt op grote schaal nieuwe koop- en huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. De positieve resultaten die Ymere met verhuur en verkoop realiseert, investeert zij in volkshuisvesting en samenleving. Want goed wonen is meer dan een goede woning. En dus biedt Ymere niet alleen ruimte om te wonen, maar ook om te leven en te groeien.

Over Ctac

Ctac is ICT-dienstverlener gespecialiseerd in ERP-oplossingen. Activiteiten bestaan uit implementatie, integratie en beheer van o.a. SAP- en Microsoft-systemen en hiervan afgeleide activiteiten, zoals systeemupgrades en systeemoptimalisaties. De onderneming is SAP Gold Partner en Microsoft Gold Partner in Nederland en België. Bovendien is Ctac de grootste SAP reseller in Nederland voor middelgrote ondernemingen. Tot de klantenkring behoren ongeveer zeshonderd organisaties van elke bedrijfsgrootte en in uiteenlopende branches. Per ultimo september 2010 had Ctac 496 medewerkers in dienst. Ctac is actief in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk; het hoofdkantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Het bedrijf is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam (ticker: CTAC). Voor meer informatie: www.ctac.nl.

Wilt u meer weten? Neem contact op met SAP voor meer informatie.

Opslaan
DoorsturenDoorsturen