The Best-Run Businesses Run SAP Nederland

Home Country/Region Sites Store  Mijn profiel

   

Stichting Sanquin Bloedvoorziening succesvolle upgrade naar ECC 6.0 EHP4 inclusief farmaceutische validatie

Amsterdam, 10 december 2010 - Met de oplevering van het afsluitende Validatie Rapport, op 10 december 2010, is Stichting Sanquin Bloedvoorziening succesvol live gegaan met de SAP ECC6.0 inclusief Enhancement Package 4.

Sanquin maakt sinds eind jaren ’90 gebruik van SAP, en is in de loop der jaren gebruik gaan maken van de functionaliteit Finance & Controlling, Material Management, Sales & Distribution, Production Planning, Plant Maintenance, Quality Management and Human Resources.

Eind 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten om SAP als één van de strategische applicaties binnen Sanquin te benoemen, en heeft de IT-afdeling gevraagd om te onderzoeken welke stappen nodig zijn om SAP breder binnen de organisatie te kunnen inzetten. Dit resulteerde in een SAP Upgrade project met de volgende scope:

  • Migreer de SAP implementatie naar de meest recente versie (ECC6.0);
  • Installeer de systemen in een datacenter van HP;
  • Voer een volledige systeemvalidatie uit.

De brede scope, de externe regelgeving en de gespreide organisatorische inzet maakte het project tot een enorme uitdaging. De succesvolle upgrade en systeemvaldatie stelt Sanquin in staat haar ondernemingsdoelstellingen verder vorm te geven en administratief te ondersteunen. Het gehele project bestaat uit de volgende bedrijfsonderdelen:

  • De bloedbank divisie van Stichting Sanquin Bloedvoorziening
  • De divisie Plasmaproducten van productielocatie van Stichting Sanquin Bloedvoorziening in Amsterdam
  • De locatie van CAF-DCF cvba in Brussel

Philip ten Donkelaar, Projectmanager voor het project bij Sanquin: “Een upgrade van een SAP systeem wordt door de gebruiker vaak als een last gezien, doordat het niet direct zichtbaar bijdraagt aan een verbetering van zijn/haar werkzaamheden. Dit zorgt meestal al voor een potentieel moeizaam project, echter door de goede inzet van Sanquin en de implementatie partners hebben we het project tijdig en binnen budget uitgevoerd. En tot tevredenheid van de gebruikers of willen we daar maar niets over zeggen? Tevens hebben we de project- en validatie activiteiten goed geïntegreerd in het projectplan, waar voorheen, dit als twee gescheiden trajecten werd gezien. Het is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar we kunnen als projectteam zeer tevreden zijn met het resultaat.”

Marc Vermeir, Manager ICP Sanquin en eindverantwoordelijke voor het upgrade en validatie project bij Sanquin:” Met de succesvolle upgrade hebben we een belangrijke stap gezet naar het strategische gebruik van SAP binnen Sanquin en CAF-DCF. Daarnaast wordt de externe regelgeving alsmaar belangrijker. Voor mij als opdrachtgever is het belangrijk om doorlopend geinformeerd te blijven over project voortgang, problemen en kosten. De projectleiding heeft hier adequaat op ingespeeld zodat we samen het project onder controle hadden, ook als het even tegenzat. Het succesvolle resultaat is het bewijs, mede dankzij de inzet van allen die bij het project betrokken zijn geweest!”

Over Sanquin
Stichting Sanquin Bloedvoorziening verzorgt op not-for-profitbasis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Sanquin levert producten en diensten, verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen, bij- en nascholing. Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Voor meer informatie kunt u terecht op www.sanquin.nl.

Over CAF-DCF cvba
De Centrale Afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis (C.A.F.-D.C.F. cvba-scrl) is een Belgische organisatie gespecialiseerd in de fractionering van plasma en de productie van stabiele plasmaderivaten: stollingsfactoren, immunoglobulinen en albumine oplossingen. Voor de bereiding van deze plasmaderivaten wordt hoofdzakelijk plasma gebruikt afgenomen bij vrijwillige en onbezoldigde donoren in Belgische bloedtransfusiecentra. C.A.F.-D.C.F. cvba-scrl is in België de enige producent die een volledig gamma stabiele plasmaderivaten aanbiedt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.caf-dcf-redcross.be.

Over Goldfish ICT Services
Goldfish ICT Services is een gespecialiseerd adviesbureau gericht op de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en werkzaam op het grensvlak tussen procesverbetering en ICT-optimalisatie. Door branche-, proces- en ICT-kennis te bundelen, komen we, samen met onze klanten en onze partners, tot concrete oplossingen voor complexe problemen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.goldfish-ict.com.

Wilt u meer weten? Neem contact op met SAP voor meer informatie.

Opslaan
DoorsturenDoorsturen