Magyarország

Főoldal SAP weboldalak világszerte Online vásárlás  Új profil létrehozása Írjon nekünk vagy hívjon minket a
06-80-013-263-as telefonszámon

   

Fontosabb lokalizációs megoldások - Magyarország

Lokalizációs frissítések

2013.03.12.

XXII. ÁFA belföldi összesítő jelentés (1365M)

Az SAP által kibocsátott 1775331. és 1825975. számú note-ok részletezik a kiszállítandó megoldás ütemezésének tervezett fázisait. Az SAP által kibocsátott 1798149. és 1829324. számú note-ok részletesen áttekintik azokat a feladatokat, amelyeket az SAP rendszerben szükséges elvégezni ezen bevallás előkészületeként már 2013.01.01-et megelőzően, illetve a felkészülést segíti a készülő riport tekintetében. A kiszállított megoldást a 1826695. számú note és kapcsolódó note-jai tartalmazzák (program neve: RFIDHU_DSP), minden egyéb note, ami átmenetileg elérhető volt a "Belföldi összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként" megoldás tekintetében és nem ehhez a programhoz tartozik, a továbbiakban archiválásra kerül.


2012.12.06.

XXII. ÁFA belföldi összesítő jelentés (1365M)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/B. §-a 2013. január 1-től előírja az összesítő jelentés tételi kötelezettséget termékértékesítés / termékbeszerzés és szolgáltatás nyújtás / szolgáltatás igénybevétel esetén a hazai ügyletek tekintetében. Az új szabályozás következtében az ÁFA-bevallás kibővült egy 1365M megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – forgalom részletezésére szolgálnak. A változással 2013. évtől a 1365 számú ÁFA bevallás kötegelt nyomtatvány. Az SAP által kibocsátott 1775331. számú note részletezi a kiszállítandó megoldás ütemezésének tervezett fázisait. Az SAP által kibocsátotta 1798149. számú note részletesen áttekinti azokat a feladatokat, amelyeket az SAP rendszerben szükséges elvégezni ezen bevallás előkészületeként már 2013.01.01-et megelőzően, illetve a felkészülést segíti a készülő riport tekintetében.


2012.03.12.

XXI. A népegészségügyi termékadó kezelése

A 2011. évi CIII. törvény “a népegészségügyi termékadóról” tavalyi életbeléptetésével párhuzamosan az SAP kibocsátotta a 1626456. számú note-ját, amely részletesen áttekinti azokat a feladatokat, amelyeket az SAP rendszerben szükséges elvégezni ezen adóhoz, illetve a 2012-es változásokhoz kapcsolódóan az adatszolgáltatási és bevallási kötelezettségek könnyebb teljesítése érdekében. Időközben az SAP elkészítette azt a segédriportot, amely a NETA adóbevallás formanyomtatványának megfelelő bontásban biztosítja a bevallás minél gyorsabb és egyszerűbb elkészítését. Ez a megoldás jelenleg pilot tesztelési fázisban van, s várhatólag 2012. március végétől már elérhető lesz minden magyar ügyfelünk számára. További részletek a 1661695. számú note-ban lesznek elérhetőek.


2012.03.10.

IV. Összesítő jelentések

A szökőév kapcsán a havi jelentésben a február 29-én könyvelt tranzakciók helyes megjelenítése érdekében a 1700468 számú note alkalmazása szükségeltetik.


2012.02.15.

IV. Összesítő jelentések

VÁLTOZÁS 2012.01.01-től:
2012. január elsejétől a NAV módosította a 2012-es, 2011-es és 2010-es évre vonatkozó „Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről” nevű nyilatkozatok formátumát. A 2012-es évre vonatkozó, új nyilatkozat azonosítója 12A60, s az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1686692 sz. note alkalmazásával érhető el. Mivel a 2012-es évre vonatkozó jelentéseket ebben a formátumban képes csak beolvasni hibamentesen az Általános Nyomtatványkitöltő Program, így ezen note alkalmazása az adott ügyfél rendszerekben mielőbb javasolt. A korábbi periódusok módosítására/korrigálására a 2008. (08A60) és a 2009. (09A60) évek tekintetében a korábban kibocsátott megfelelő formátumok továbbra is használhatóak, azonban 2010. (10A60) és 2011. (11A60) évek tekintetében a 1686692 sz. note tartalmaz változtatásokat. Amennyiben a bejátszás vagy a használat során valamilyen probléma merülne fel, akkor ezen kérdéseket az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában küldjék el felénk.


2011.02.18.

IV. Összesítő jelentések

VÁLTOZÁS 2011.01.01-től:
2011. január elsejétől a NAV módosította a 2011-es évre vonatkozó „Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről” nevű nyilatkozat formátumát. Az új nyilatkozat azonosítója 11A60, s az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1559302. sz. note alkalmazásával érhető el. Mivel a 2011-es évre vonatkozó jelentéseket ebben a formátumban képes csak beolvasni hibamentesen az Általános Nyomtatványkitöltő Program, így ezen note alkalmazása az adott ügyfél rendszerekben mielőbb javasolt. Ezen 1559302 sz. note technikai előfeltétele, hogy a 1434776 sz. note és kapcsolódó note-jai sikeresen be legyenek játszva. A korábbi periódusok módosítására/korrigálására a korábbi években kibocsátott megfelelő formátumok (08A60, 09A60 és 10A60) használhatóak a továbbiakban is. Amennyiben a bejátszás vagy a használat során valamilyen probléma merülne fel, akkor ezen kérdéseket az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában küldjék el felénk.


2010.02.15.

IV. Összesítő jelentések

VÁLTOZÁS 2010.01.01-től:
A 2003. XCIII. Az adózás rendjéről és a 2007. CXXVII. Az általános forgalmi adóról szóló törvényekben – alapvetően az EU direktíva alapján - 2010. január elsejétől eszközölt változtatások részeként az APEH módosította az eddigi 09A60-as „Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről” nevű nyilatkozat formátumát. Az új nyilatkozat azonosítója 10A60, s az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1434776. sz. note alkalmazásával érhető el. Mivel ez a megoldás nem csak egy újabb formátum hozzáadását jelenti az eddigi programhoz, hanem a program szükséges változtatásainak elvégzését is magában foglalja (pl. szolgáltatások kezelése, új mezők az ALV listában és a log táblában, stb.), így a 1298748. sz. note-nak (mint összefoglaló note) az RFASLD15 programot érintő változtatásai is szükségeltethetnek (különösen a kapcsolódó technikai előfeltétel note-ok), így a bejátszásnál az ott (és a kapcsolódó note-okban) leírtakat is vegyék figyelembe. Amennyiben a bejátszás vagy a használat során valamilyen probléma merülne fel, akkor ezen kérdéseket az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában küldjék el felénk.


2010.01.01.

XIX. EMCS - Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer

Mint az a Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatóiból ismert a Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer (EMCS - Excise Movement and Control System) az EU tagállamaiban egyszerre kerül bevezetésre. Hosszú előkészítést követően a rendszer indulási dátuma 2010. április 1. A rendszerhez mindazon gazdálkodóknak csatlakoznia kell, akik tevékenységük során adófelfüggesztéssel fogadhatnak, illetve indíthatnak jövedéki terméket. A rendszer teljes funkcionalitását 2012-re éri majd el.

Magyarország kezdő tagállamként fog az EMCS rendszerhez csatlakozni. A kezdő tagállami státusz annyit jelent, hogy mind a szállítmányok indítását, mind a fogadott szállítmányok érkeztetésének visszaigazolását elektronikusan, a rendszeren belül kell megvalósítani.

A jövedéki termék szállítása Magyarországon 2010. április 1-től csak akkor tekinthető adófelfüggesztéssel lebonyolított tevékenységnek, ha az elektronikus adminisztratív okmány (továbbiakban e-AD) kíséretében történik.

Az EMCS rendszerben a feladó gazdálkodóknak kell kezdeményezniük a szállítmányok indítását, melyet a Vám- és Pénzügyőrség (nemzeti hatóság) szintén a rendszeren keresztül engedélyez - adminisztratív hivatkozási kóddal lát el. Ezt követően értesíti a címzett tagállami hatóságot és gazdálkodót. A szállítási folyamat során bekövetkezett eseményeket, melyek hatással lehetnek annak sorsára, mint például másik rendeltetési hely megadása, stb., szintén a rendszeren belül kell bejelenteni. A szállítmány megérkezését követően a címzett gazdálkodó is elektronikusan igazolja vissza, hogy a jövedéki termékek megérkeztek a telephelyére, valamint azok mennyiségére, illetve minőségére vonatkozó adatokat is szolgáltatnia kell.

Az elektronikus adatszolgáltatási követelményeket a gazdálkodók kétféleképpen teljesíthetik: vagy saját szoftverük felhasználásával vagy Magyarországon az ABEV program segítségével. A gazdálkodóknak a forgalmi volumen elemzése segíthet a döntés meghozatalában: saját program vagy ABEV. Döntését azonban közölni kell a nemzeti hatósággal, aki ezután ezt az elsődleges csatornát fogja használni a gazdálkodóval folytatott üzenetváltásokhoz. A döntés későbbiekben módosítható.

Az SAP az EU tagállamok közötti különbségek figyelembe vételével megkezdte a közös EMCS rendszerhez való kapcsolódás szoftver elemeinek integrálását az ERP rendszerébe. A jelenlegi tervek alapján a megoldás biztosítja majd a gazdálkodók számára a 2010. április 1-től életbe lépő, az adófelfüggesztéssel indított jövedéki szállítmány, valamint tagállami szinten az adóraktárakból szabadforgalomba bocsátott adózott jövedéki termékek elektronikus indítását, nyilvántartását, ellenőrzését. Továbbá lehetőséget biztosít az egyes tagállamok speciális adatigényeinek kielégítésére is. Az integrált vállalat irányítási rendszerhez kapcsolódó, tervezett EMCS modul szoros kapcsolatban áll majd az MM-IM-ED (Excise Duty), valamint a GTS (Global Trade Services ) modulokkal. További részletek egyeztetése végett vegye fel a kapcsolatot az SAP Hungary Termékmenedzsment részlegével, illetve küldje el a kérdéseit az XX-CSC-HU komponensre feladott customer message formájában.


2008.07.10.

II. Intrastat

A KSH honlapján jelzett információk alapján 2008. január 1-től az Intrastat jelentésben, ha a termék nettó tömege 1 kg-nál kisebb, akkor azt nulla egész és legfeljebb három tizedes jegyre kell megadni. A legkisebb jelenthető nettó tömeg a gramm, azaz a harmadik tizedes jegy. Ezen megoldás a 1139483. sz. note alkalmazásával válik elérhetővé.

IV. Összesítő jelentések

A 2006-os változások lényege elsősorban a háromszögügyletek részletesebb adminisztrálására vonatkozik (ezért ezen az oldalon I. pont alatt említett, a háromszögügylet korábbi megoldására vonatkozó 729863 sz. note továbbra is előfeltétele a 1052933 sz. note alkalmazásának), s mivel ez már a bizonylatok elkészítésénél részletesebb információk rögzítését igényli, így az adott periódusra vonatkozó bizonylatok helyes kitöltése alapfeltétele az erre a periódusra vonatkozó Összesítő jelentés helyes elkészítésének. Ez azt jelenti, hogy a bevallás elkészítéséhez szükséges információk biztosítása miatt legalább 3 hónappal korábban kell megkezdeni a 1052933 sz. note alkalmazását és a bizonylatokban a részletesebb információ megjelenítését.

Amennyiben a Gyárak külföldön funkcionalitás aktív és a reporting country kitöltésre kerül, akkor az egyes gyárak közötti tevékenység eredményeképpen létrejövő bizonlyat esetében a megfelelő ÁFA azonosító megtalálása és a részletező riportban az értékek ország pénznemben történő helyes megmutatása, valamint ilyen esetben is az üzleti partner címadatainak korrekt kezelése érdekében a 998919. és a 1037975. sz. note-ok bejátszása szükségeltetik.

Mivel az APEH 2007. január 1-től további változtatásokat eszközölt az Összesítő jelentésen, ezért a 1052933. sz note-ban kiszállításra került elektronikus (file) standard megoldáshoz kapcsolódó file formátum (0760 és 0761) is módosításra került, amely a 1004613. sz. note-hoz kapcsolt transzport segítségével érhető el.

Mivel az APEH a 2008. január elsejétől eszközölt változtatások részeként az eddigi két nyilatkozatot (a termékbeszerzésekről és az értékesítésekről) egy nyilatkozatban vonta össze (08A60), így az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1166083. sz. note alkalmazásával érhető el. Ez a megoldás azonban nem csak egy újabb formátum hozzáadását jelenti az eddigi programhoz, hanem néhány technikai változtatás elvégzését is magában foglalja, amelyet az SAP a sztenderdizáció keretében végzett el a megfelelő file előállítását végző programon. Így a 1166083. sz. note bejátszása mindenképpen szükséges, de nagyobb körültekintést igényel.

XII. Devizaátértékelések kezelése a NEW GL-ben

A devizaátértékelést végző "FAGL_FC_VALUATION" program könyveléseihez kapcsolódó analitikát egy új analitikus riport mutatja meg, ami a realizált árfolyam-differencia összegét rendezi, helyesbíti. Ez az analitikus riport megmutatja azokat a tételeket, amelyek korrekciós könyvelést okoznak a realizált árfolyamnyereségre/-veszteségre vonatkozóan, az előző értékelési futás által könyvelt értékelési különbözetet, a könyvelt összeget és a célszámlát. A megoldás a 1057150. és a 1063557. sz. note-ok bejátszása után érhető el. Az utóbbi note teszi lehetővé, hogy a realizált árfolyamnyereségre/-veszteségre vonatkozó korrekciós könyvelés tartalmazza a referencia információkat.

XIII. GIRO formátum kezelése

Magyarországon a belföldi fizetések kezelésére (közvetlen jóváírás, üzenettípus: 00101) kialakított GIRO formátumnak megfelelő file formátum előállítása az SAP-ban a DMEE struktúra közvetítésével történik meg. A megoldás részleteit a 1072383. számú note tartalmazza, amely módosítja a törvényi változásnak megfelelően a korábbi megoldást tartalmazó 601287. sz. note-ot.

XVIII. Fizetési formátumok kezelése

A Payment medium formats tekintetében a 101440. sz. note írja le, hogyan lehet előállítani többek között a SWIFT MT100-as formátumot a külföldi fizetési forgalom tekintetében.


2008.02.26.

XVI. Megfelelőségi nyilatkozat

A 47 / 2007. (XII.29) PM rendelettel módosított, 24 / 1995. (XI.22) PM rendelet által előírt, a számítógép útján előállított számlához kapcsolódó megfelelőségről a nyilatkozat kiállításával kapcsolatban a SAP a következő eljárást alkalmazza ERP ügyfeleinél, hogy ők mielőbb ezen megfelelőségi nyilatkozat birtokába kerüljenek:

1., Kérjük érintett ügyfeleinket, hogy adjanak fel egy customer message-t a megszokott https://service.sap.com/message felületen keresztül az XX-CSC-HU komponensre, amelyben leírják, hogy

 • milyen cég névre kérik a nyilatkozat kiállítását,
 • mi a cég pontos címe/elérhetősége, valamint
 • annak a rendszernek a verziószáma, amelyikre kérik a megfelelőségi nyilatkozatot.
Ezután az SAP kiállítja az adott cég nevére a megfelelőségi nyilatkozatot és azt a customer message-hez csatolva küldi ki.

2., Amennyiben olyan jövőbeli ügyfelünkről van szó, aki 2008. március 1-e után lesz ügyfelünk, úgy számára a licence díjról szóló számlával küldjük ki a nyilatkozatot automatikusan.

Amennyiben további kérdés merülne fel a megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük az XX-CSC-HU komponensre feladott customer message-ben tegye fel nekünk.

XVII. Kerekítési szabályok kezelése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása miatt

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény értelmében a készpénzes fizetések esetén a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva kell elvégezni a számlán szereplő fizetendő összeg kerekítését, amennyiben az nem 5-re vagy nullára végződik. Ezen kötelezettségnek történő megfelelést biztosítják a 1146106 számú Note-ban leírtak.


2007.06.08.

IV. Összesítő jelentések

VÁLTOZÁS 2006.01.01-től:
Az SAP 2006.01.01-től áttér az elektronikus (file) megoldás támogatására az összesítő jelentés tekintetében. A 1052933 sz. note tartalmazza az elektronikus (file) standard megoldást R/3 4.6C, R/3 Enterprise (4.7), ECC 500 és ECC 600 verziókra mindkét nyilatkozatra vonatkozóan. Ettől a dátumtól kezdve a korábbi papír alapú (nyomtatást igénylő) megoldás támogatása megszűnik, amelyet a 752828 sz. note tartalmazott. Az elektronikus megoldásra történő átálláshoz és az APEH által közölt, 2006-ra vonatkozó tartalmi változások rendszerbeli leképezéséhez is a 1052933 sz. note-ban leírtak alkalmazása szükségeltetik. Mivel 2006.01.01-től nem csak egy egyszerű áttérés valósul meg a papír alapú megoldásról az elektronikus megoldásra, hanem az APEH tartalmi módosításokat is eszközölt, ezért kérjük nagyon figyelmesen olvassák el a 1052933 sz. note-ban leírtakat. (Természetesen a 752828 sz. note kivételével minden fent említett note alkalmazása szükséges a helyes működés érdekében.)

A 2006-os változások lényege elsősorban a háromszögügyletek részletesebb adminisztrálására vonatkozik, s mivel ez már a bizonylatok elkészítésénél részletesebb információk rögzítését igényli, így az adott periódusra vonatkozó bizonylatok helyes kitöltése alapfeltétele az erre a periódusra vonatkozó Összesítő jelentés helyes elkészítésének. Ez azt jelenti, hogy a bevallás elkészítéséhez szükséges információk biztosítása miatt legalább 3 hónappal korábban kell megkezdeni a 1052933 sz. note alkalmazását és a bizonylatokban a részletesebb információ megjelenítését.

X. A jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettség

Amennyiben több különböző vállalat működik egy mandant-ban és ezek nem csak magyar vállalatok, valamint a vállalatok eltérő országaiban különböző megnevezések és tartalom vonatkozik ugyanarra a jogcímkódra, akkor a 1044055 sz. note-ban leírtakat is alkalmazni kell.

XIII. GIRO formátum kezelése

Magyarországon a belföldi fizetések kezelésére (közvetlen jóváírás, üzenettípus: 00101) kialakított GIRO formátumnak megfelelő file formátum előállítása az SAP-ban a DMEE struktúra közvetítésével történik meg.

XV. Szlovákia Monetáris Unióhoz (Euro övezet) történő csatlakozása

Várhatólag 2009.01.01-től Szlovákia a Monetáris Unió tagjává válik. Mivel több magyarországi vállalatnak van ezekben az országokban érdekeltsége (pl. leányvállalata), így az erre történő felkészülést célszerű időben elkezdeni, s ehhez ad segítséget a 1038292 sz. note. (Érdemes folyamatosan követni ezen note tartalmi változását, ugyanis itt kerül kommunikálásra minden, az átálláshoz szükséges termékinformáció.)


2007.01.18.

INTRASTAT

Létrehozásra került egy un. segédriport, amely figyelembe veszi azon beérkező számlákat is, amelyek az Intrastat jelentés hónapját követő hónapban 15-éig érkeznek be és van hozzájuk árubeérkezési bizonylat az Intrastat jelentés hónapjára vonatkozóan, valamint amikor a számla előbb érkezik be, mint az árubeérkezési bizonylat. Ezen megoldás részletei a 970965 sz. Note-ban találhatóak.

VÁLTOZÁS 2007-től:
A KSH által a honlapján ez idáig jelzett információk alapján 2007. január 1-től az SAP által kiszállított standard kódban nem szükséges változtatásokat tenni a – fentiekben is jelzett – 2006-os utolsó állapothoz képest. Azonban ettől függetlenül vannak változások (a részletek a KSH honlapján elérhetőek), amelyeket ügyfeleinknek saját hatáskörben kell elvégezni. (A részleteket lásd a Tippek és trükkök menüpont alatt.)

Tehát a KSH felé elküldendő Intrastat jelentést a fentiekben leírt Intrastat megoldás és a segédriport együttes használatával javasolt elkészíteni a továbbiakban is.

Az Intrastat adatszolgáltatásban 2007. január elsejétől bekövetkező változások miatt ügyfeleinknek saját hatáskörben néhány módosítást el kell végezni:

 • A bérmunka tekintetében a kiszállított termék (41) és visszaszállított késztermék (51) együttes kezelése szükségeltetik. Amenniyben a normál bérmunkának induló termék-feldolgozási folyamatban menetközben bármilyen változás következne be, akkor ügyfeleink továbbra is használhatják a VEFU tranzakciót – még az Intrastat jelentés elkészítése előtt – a szükséges módosítások elvégzésére. Mindezeken felül az 51-es ügyletekről minden adatszolgáltató ügyfelünk köteles statisztikai értéket is adni.
 • Mivel az egyszerűsített jelentéseken a "11. Szállítási feltétel" rovat kitöltése nem kötelező, így itt customizing változtatás szükségeltetik.
 • 2007. január 1-től az EU-s országokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni a Bulgáriával és Romániával kapcsolatos tranzakciókat.
 • A KSH honlapján elérhető, 2007-től érvényes új Kombinált nómenklatúrát kell feltölteni az SAP rendszerbe a "8. Termék kódja" és a "16. Mennyiség" rovat kitöltéséhez.

A nem számlázott Közösségen belüli termékbeszerzésekre kalkulált ÁFA könyvelése:

A 966088 és 962689 számú Note-ok alkalmazásával megszűnnek azok a problémák, amelyek azokban az esetekben jelentkezhetnek, amikor részszámlázás történik és a később beérkező végszámla hatására a rendszernek a részszámla összegét vissza kell vennie a megfelelő főkönyvi számláról. Továbbá ezen Note-ok alkalmazásával a program az eredetileg könyvelt ÁFA kulcsot hozza a nem számlázott árubeérkezésre a stornó könyvelésnél is.

A 945096 számú Note archiválásra került.

A jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettség

A 2560/2001/EK rendelet alapján az ügyfél által benyújtott fizetési megbízásnak tartalmaznia kell az ügyfél által megadott jogcímkódot és az országkódot. A 643040 számú Note tartalmazza ezen megoldás részleteit (az információk rögzítése az ügyfél törzsadataiban, azok javasolt értékként történő átvétele a könyvelési tranzakciókba és ottani megjeleníthetőségének biztosítása). A 999632 számú Note tartalmazza az említett mezők láthatóságának pontos meghatározását (rezidens és nem rezidens közötti ügylet).

A telefonszolgáltatásra vonatkozó ÁFA levonási tilalom

A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel igénybevétele esetén az előzetesen felszámított adó 30 százaléka nem vonható le. Ezen kötelezettségnek történő megfelelést biztosítják a 622866 számú Note-ban leírtak.

A 622866 számú Note elérhetőségével egyidőben a 638237 számú Note archiválásra került.

Devizaátértékelések kezelése a NEW GL-ben

A 960661 és 1006684 számú Note-okban leírtak adnak megoldást a havi és év végi devizaátértékelés magyar szabályok szerinti kezelésére az SAP New GL megoldása tekintetében.

GIRO formátum kezelése

Magyarországon a belföldi fizetések kezelésére kialakított GIRO formátumnak megfelelő file formátum előállítása az SAP-ban a DMEE struktúra közvetítésével történik meg. A megoldás részleteit a 601287 számú Note tartalmazza.

Románia és Bulgária Európai Uniós csatlakozása

Az Európai Unió 2007. január 1-től Romániát és Bulgáriát is felvette tagjai sorába, így ezen országok törvénykezésének is át kell (kellett) venniük az Európai Unió direktíváiban megfogalmazott kötelezettségeket. Mivel több magyarországi vállalatnak van ezekben az országokban érdekeltsége (pl. leányvállalata), így a változásokra történő minél hatékonyabb felkészülés érdekében szeretnénk ügyfeleinket ezúton is tájékoztatni, hogy minden, az ezen országok csatlakozásával kapcsolatos SAP megoldás állapotáról és elérhetőségéről a 998451 számú Note-ban találnak aktuális és részletes információt.


2006.08.31.

ÁFA kulcs változás kezelése a 2005/2006 évfordulón és 2006. szeptember 1-től

Az ÁFA kulcs 25%-ról 20%-ra csökkent 2006. január elsejétől. Azon értékesítések esetén, ahol előlegfizetés történt 2005-ben, de a végszámlát 2006-ban állítják ki, módosítani kell a szabvány eljárást a pénzügyi, a beszerzési és az értékesítési modulokban. A részleteket a 910532 sz. note-ban olvashatják ügyfeleink. Ennek mintájára végezhetőek el a szükséges módosítások a 2006. szeptember 1-től életbe lépő, az ÁFA kulcs 15%-ról 20%-ra történő emelése esetén is.


2006.06.26.

Számlahelyesbítés kezelése a standard rendszerben

A számlahelyesbítés folyamatának támogatására készítette el az SAP a 840723 és 840724 sz. note-okat, amelyek a magyar törvényi követelményeknek (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 73. paragrafusa és az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 45. paragrafusa) megfelelő számlahelyesbítési folyamatkezelést tesznek lehetővé. A megoldás magában foglalja a számlahelyesbítés helyesbítésének a kezelését is. Az SAP a funkciót 4.0B verziótól támogatja az említett note-okban leírtak szerint.

Visszáru javasolt kezelése az SAP rendszerben

A számlahelyesbítés folyamata standard módon nem támogatja az árumozgás korrekcióját, hanem csak a számlakorrekció pénzügyi vonatkozásait kezeli. Az árumozgással járó számlakorrekció a standard számlakorrekció, illetve a standard visszáru-kezelés folyamatának kombinálásával valósítható meg. A javasolt megoldást a 955860 sz. note tartalmazza. Amennyiben Intrastat jelentést is érint a korrekció, úgy implementálni kell a 943783 sz. note-t is.

A leírt megoldás csak a visszáruhoz kapcsolódó számlahelyesbítést kezeli. (Ha pl. a korrekció többlet kiszállítással járna, akkor más bizonylattípussal pl. ingyenes utánszállítással kell kombinálni a számlahelyesbítést.)


2006.05.23.

INTRASTAT:

A 832099 sz. note által tartalmazott, Magyarország számára készített több kiegészítő fejlesztés a 2006-os verzió használatához is szükséges.
(A 928078 sz. note biztosítja, hogy a megfelelő /áru beérkezésekori/ átváltási árfolyam legyen felhasználva az Intrastat kimutatás készítésekor.)


2006.02.10.

INTRASTAT VÁLTOZÁS 2006-tól:

2006. január elsejétől a KSH módosításokat eszközölt az Intrastat tekintetében. Így az SAP rendszerben is változásokat szükséges végrehajtani, ugyanis 2005. évben csak a 91-es ügyletfajta esetén volt szükséges a származási ország feltüntetése, 2006-tól Beérkezés és Egyszerűsített beérkezés esetén minden ügyletfajtánál kötelező (Kiszállítás és Egyszerűsített kiszállítás esetén változatlan); valamint Származási országként az EU és XX bejegyzések is alkalmazhatók, amennyiben a pontos származás nem ismert.

A 2006. évi KSH Intrastat elvárások változása miatt az alábbi lokalizációs változtatások elvégzése szükséges az SAP rendszerben a magyar Intrastat jelentéssel kapcsolatban elektronikus (file) standard megoldás esetén:

 • A korábbi note-okon felül a 923964. sz. note bejátszása, amely lehetővé teszi, hogy az Intrastat riport a helyes, megváltozott adatforrásokból kerüljön összeállításra. (Aki bejátszotta a 918413. sz note-ot, annak be kell játszania a 923964. sz. note-ot; aki még nem játszotta be a 918413. sz note-ot, annak elég bejátszania csak a 923964. sz. note-ot!)
 • Beérkezési oldalon az alábbi beállítások elvégzése szükséges annak érdekében, hogy a Származási ország, mint adatforrás minden érintett bizonylatban megfelelően kitöltésre kerüljön:

A papír alapú jelentés támogatása 2006. január 1-től megszűnt, további információ a 822354. sz. Note-ban található.


2006.02.07.

INTRASTAT VÁLTOZÁS 2006-tól:

2006. január elsejétől a KSH módosításokat eszközölt az Intrastat tekintetében. Így az SAP rendszerben is változásokat szükséges végrehajtani, ugyanis 2005. évben csak a 91-es ügyletfajta esetén volt szükséges a származási ország feltüntetése, 2006-tól minden ügyletfajta esetében kötelező; valamint Származási országként az EU és XX bejegyzések is alkalmazhatók, amennyiben a pontos származás nem ismert.

A 2006. évi KSH Intrastat elvárások változása miatt az alábbi lokalizációs változtatások elvégzése szükséges az SAP rendszerben a magyar Intrastat jelentéssel kapcsolatban:

 • A korábbi note-okon felül a 918413. sz. note bejátszása, amely lehetővé teszi, hogy az Intrastat riport a helyes, megváltozott adatforrásokból kerüljön összeállításra.
 • Az alábbi beállítások elvégzése szükséges annak érdekében, hogy a Származási ország, mint adatforrás minden érintett bizonylatban megfelelően kitöltésre kerüljön:
  • Az országkódok definiálása közé az EU és az XX bejegyzést fel kell venni. Mindkét esetben azonos kóddal ki kell tölteni az ISO-kód mezőt és az EU esetében az EU tagja jelölést is kell alkalmazni (OY01 tranzakció).
  • A tétel szintű külkereskedelmi adathiánysémákba a HERKL - Származási ország mezőt fel kell venni és javasolt a mezőkiválasztást hibaüzenetként beállítani (VI29 tranzakció).
  • Az adathiányossági naplóban az URSPRSLAND - Származási ország mezőt hiányosság vizsgálatra, illetve összesítő kritériumként egyaránt fel kell venni és javasolt a mezőkiválasztást hibaüzenetként beállítani (VEB1 tranzakció).

2005.12.23.

INTRASTAT:

Magyarország számára több kiegészítő fejlesztés készült a hazai követelményeknek történő megfelelés érdekében az Intrastat 2005-től érvényes változatához. Ezeket a 832099 sz. note foglalja össze, melynek alkalmazása szintén szükséges a helyes működéshez.

ÁFA kulcs változás kezelése a 2005/2006 évfordulón:

Az ÁFA kulcs 25%-ról 20%-ra csökken 2006. január elsejétől. Azon értékesítések esetén, ahol előlegfizetés történt 2005-ben, de a végszámlát 2006-ban állítják ki, módosítani kell a szabvány eljárást a pénzügyi, a beszerzési és az értékesítési modulokban. A részleteket a 910532 sz. note-ban olvashatják ügyfeleink.


2005.07.05.

INTRASTAT:

Amennyiben az adott hónapban nincsen termékmozgás, akkor un. zero jelentést kell a KSH számára küldeni. A file formátumú bevallás esetén a 855677 sz. note alkalmazásával elérhetővé válik ez a funkcionalitás (2005. jan. 1-től érvényes file formátumra) a 4.5B és magasabb verziók tekintetében.


2005.06.19.

A nem számlázott Közösségen belüli termékbeszerzésekre kalkulált ÁFA könyvelése:

ÁFA törvény változás – 2005. július 1-től
A 2005. évi XXVI. számú törvénymódosítás egyebek mellett előírja, hogy a jövőben az Európai Közösségen belüli beszerzések esetén az ÁFA visszaigénylési jog csak a számla birtokában gyakorolható. A módosítás az elhatárolás időpontjában már beérkezett, de még nem számlázott áruk könyvelését és adókimutatását érinti.

Fenti gazdasági folyamat szabványos kezelését az SAP R/3-as rendszerben a 789853 számú note írja le. Hasznos elolvasni a pdf mellékletben a Tax Code Substitution című fejezetet. A törvénymódosítást az ott említett standard programok használatával lehet követni. Azon ügyfelek számára, akik eddig is a standard programokat használták, a gazdasági folyamat kezelése semmit sem változik csupán újabb beállítások szükségesek. Akik eddig egyedi eljárást használtak, azok számára javasoljuk a standard-ra való áttérést. A beállítások részleteit a 854447 számú note ismerteti a magyar felhasználók számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvénymódosítás követése a helyettesítő adókódos beállításokkal (programfejlesztés nélkül) csak a standard SAP programok használata mellett működik és csak azon üzleti esetekre érvényes, amelyeket a standard programok funkcionalitása lefed, tehát az SAP R/3 szállítási terjedelmébe beleesnek.


2005.05.19.

A nem számlázott Közösségen belüli termékbeszerzésekre kalkulált ÁFA könyvelése:

Azon ügyfeleinket, akik már alkalmazzák a lokális megoldást, arra kérjük, hogy még ne alkalmazzák a standard megoldást, mivel a két megoldás párhuzamos használata inkonzisztens állapotot idézhet elő! Az SAP kidolgozott egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi az áttérést a lokális megoldásról a standard megoldásra. Mivel a korábbi lokális megoldás támogatása az új megoldás (789853 számú note) elérhetőségének időpontjától megszűnt, ezért kérjük, az átállással kapcsolatos részletek egyeztetése végett mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az SAP Hungary-val az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában.


2005.03.07.

INTRASTAT:

A szükséges módosítások átvezetése megtörtént. A 819191 sz. note tartalmazza a 2005-től érvényes, papír alapú jelentést támogató standard megoldást 4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C, 4.7 és 500 verziókra. (A 822354 sz. note tartalmaz információkat az EU-s országokra vonatkozóan az SAP Intrastat megoldások tekintetében.) A 810169 sz. note archíválásra került, mivel release-lve lett a 819191 számú note.


2005.03.03.

INTRASTAT:

A szükséges módosítások átvezetése elkezdődött, a 2005-től érvényes megoldás elérhetőségére vonatkozó részletes információkat a 810169 (és a 822354) sz. note tartalmazza a papír alapú jelentést támogató megoldás tekintetében. (Ezen note tartalma folyamatosan aktualizálásra kerül.) A 806070 sz. note tartalmazza a 2005-re érvényes elektronikus (file) standard megoldást 4.5B, 4.6B, 4.6C, 4.7 és 500 verziókra. Ez a standard megoldás felváltja a korábbi lokalizált megoldást, ezért minden ügyfelünknek javasoljuk a mielőbbi átállást.

A nem számlázott Közösségen belüli termékbeszerzésekre kalkulált ÁFA könyvelése

A beérkezett, de nem számlázott termékbeszerzés esetén a 2004.évi IX. általános forgalmi adóról szóló törvény 20/A szakasza alapján korábban kialakításra került egy lokális riport, amelyet a 751736-os számú Note tartalmaz. Tekintettel arra, hogy hasonló igények merültek fel Magyarországon kívül más csatlakozó országokban is, az SAP központilag fejlesztett egy megoldást, amelyet standard megoldásként szállított ki és tart karban. A megoldás transzport formájában elérhető a 789853 számú OSS note-ban vagy az egyes verziókhoz megjelenő későbbi support csomagokban. Azon ügyfeleink számára, akik korábban még nem alkalmazták a lokálisan (751736 számú note-ban) kiszállított megoldást, az új megoldást javasoljuk alkalmazni.
Figyelem!!!
Ügyfeleink, akik már alkalmazták eddig a lokális megoldást, még ne alkalmazzák a standard megoldást, mivel a két megoldás párhuzamos használata inkonzisztens állapotot idézhet elő. Az SAP jelenleg dolgozik egy olyan megoldáson, amely lehetővé teszi majd az áttérést a lokális megoldásról a standard megoldásra. További információkért ezzel kapcsolatban, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az SAP Hungary-val az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában.

2005.02.03.

INTRASTAT:

A 2005-től érvényes Intrastat elektronikus megoldás elérhetőségére vonatkozó részletes információkat tartalmazó 742266 sz. note archíválásra került, mivel release-lve lett a 806070 számú note.


2005.01.20.

INTRASTAT:

A mennyiség és a nettó tömeg esetében a magyar szabályok szerint egész számra felfelé kell kerekíteni minden, tizedest is tartalmazó értéket. Ezt teszi lehetővé a 797002 és746298 sz. note-ok bejátszása.

VÁLTOZÁS 2005-től:
A KSH az Intrastat formájában és mező struktúrájában 2005-től változtatásokat eszközölt. A szükséges módosítások átvezetése elkezdődött, a 2005-től érvényes megoldás elérhetőségére vonatkozó részletes információkat a 742266 sz. note tartalmazza az elektronikus (file), míg a 810169 sz. note a papír alapú jelentést támogató megoldás tekintetében. (Ezen note-ok tartalma folyamatosan aktualizálásra kerül.) A 806070 sz. note tartalmazza a 2005-re érvényes elektronikus megoldást 4.5B, 4.6B, 4.6C, 4.7 és 500 verziókra, amely várhatólag 2005. február 4-től lesz elérhető angol nyelven is.

Összesítő jelentések:
Az összesítő jelentésben kiszállításra került egy új funkció is, amely az előlegkönyveléseket is figyelembe veszi a lista készítésénél. Ezzel kapcsolatban megtalálható infomáció a 796042 számú OSS note-ban. A program helyes működéséhez továbbra is figyelembe kell venni a 732750 és a 756161 számú OSS note-okat, valamint érdemes elolvasni a 795604 sz. note-ot is. A 732750 sz. note-ban kiszállított megoldáshoz kapcsolódó, magyar ügyfeleink számára szükséges korrekciókat konkrétan a 759985 sz. note tartalmazza. (A két note összekapcsolt.)


2005.01.11.

INTRASTAT:

VÁLTOZÁS 2005-től:
A KSH az Intrastat formájában és mező struktúrájában 2005-től változtatásokat eszközölt. A változtatásokról az SAP Hungary megkapta az információkat, amelyeket már továbbított a németországi fejlesztő központjába. A szükséges módosítások átvezetése elkezdődött, várhatólag 2005. január végétől lesz elérhető az elektronikus, míg 2005. február elejétől/közepétől a papír alapú jelentést támogató megoldás.

A KSH által meghatározott definíció szerint Indirekt kereskedelem (jelenteni kell):

 • Egy magyar vállalkozás az Unión kívüli országba exportál úgy, hogy termékét egy másik tagállamba átszállítja, majd onnan lépteti ki az Unió területéről. Ekkor Magyarország és a másik tagállam közötti forgalom az Intrastat körébe tartozik, amelyet jelenteni kell (ügyletkód 91-es, rendeltetési tagállam a másik uniós ország). Kötelező továbbá kitölteni az "EU-n kívüli rendeltetési ország" mezőt, itt adva meg azt az országot, ahová az export valójában irányul.
 • Egy magyar vállalkozás az Unión kívüli országból importál úgy, hogy termékét egy másik tagállamban lépteti be az Unió területére (ott helyezteti szabad forgalomba). Ekkor a másik tagállam és Magyarország közötti forgalom az Intrastat körébe tartozik, amelyet jelenteni kell (ügyletkód 91-es, feladó tagállam a másik uniós ország). Kötelező továbbá kitölteni az "EU-n kívüli feladó ország" mezőt, itt adva meg azt az országot, ahonnan az importárut eredetileg feladták.

Vagyis a 2005. januárról készített jelentésnek már tartalmaznia kell az indirekt kereskedelem esetén az "EU-n kívüli feladó ország" és az "EU-n kívüli rendeltetési ország" mezőt. Az SAP megoldásában a 91-es ügyletkód esetén a "Származási ország" mező tartalma jelenik meg "EU-n kívüli feladó ország"-ként, illetve "EU-n kívüli rendeltetési ország"-ként, ezért - a későbbi korrekciók elkerülése végett - a 2005. január 1-től

 • beérkező beszerzési bizonylatokban a 91-es ügylet esetén célszerű kitölteni már most a származási ország mezőt az "EU-n kívüli feladó ország"-gal;
 • értékesítés esetén a külker adatoknál a 91-es ügylet esetén célszerű kitölteni már most az említett származási ország mezőt az "EU-n kívüli rendeltetési ország"-gal,
így elkerülhetővé válik, hogy mindezt majd a jelentés elkészítésekor kelljen megtenni. Természetesen ez a mező tölthető, illetve módosítható user-exittel (a szelekciós futás alatt) vagy manuálisan a VEFU tranzakcióval. Minden egyéb instrukciót (customizing beállítások, stb.) - amelyek szükségesek a 2005-ös változtatások miatt - a releváns Note-ok fognak tartalmazni. A Note-ok számát szintén itt közöljük, amint azok elérhetőek lesznek.

2004.12.10.

INTRASTAT:

VÁLTOZÁS 2005-től:
A KSH az Intrastat formájában és mező struktúrájában 2005-től változtatásokat eszközölt. A változtatásokról az SAP Hungary megkapta az információkat, amelyeket már továbbított a németországi fejlesztő központjába. A szükséges módosítások átvezetése elkezdődött, várhatólag 2005. január végétől lesz elérhető az elektronikus, míg 2005. február elejétől/közepétől a papír alapú jelentést támogató megoldás.


2004.11.11.

INTRASTAT:

Mivel a KSH által közölt kitöltési útmutató szerint az adatszolgáltatási kötelezettség időpontja tekintetében az Intrastatba tartozó termékmozgásokat a szerződéses teljesítés napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni, ezért szükséges a fent említett note-ok mellett bejátszani a 789301-es számú note-ot is. A 789301-es note a 4.0B verzió esetén hivatkozik az 585561-es note-ra. Az 585561-es note-nak a tartalmával kapcsolatosan kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a SAP AG-vel ügyfélüzenet (customer message) formájában, amelyet az MM-FT-GOV komponensre kellene feladni.

Összesítő jelentések:
Az összesítő jelentést készítő program új verziója már elérhető. A program néhány olyan mósodítást tartalmaz, amelyet korábban csak standard módosítással lehetett elvégezni. A program új veziójához tartozó információk megtalálhatók a 785012 számú OSS note-ban. A program helyes működéséhez továbbra is figyelembe kell venni a 732750, valamint a 756161 számú OSS note-okat.

Adófizetési kötelezettség keletkezésének az időpontja:
Tekinettel arra, hogy korábban a standardban nem lehetett a könyvelési folyamatot úgy beállítani, hogy automatikusan az adóalapot és az adóösszeget MNB árfolyamon számítsa át, ezért néhány olyan módosítás lett elvégezve a rendszerben, ami ezt lehetővé teszi. A megoldáshoz tartozó információk megtalálhatók a 730466, 731669 és a 735156 számú OSS note-ban. A note-okban leírt megoldással a könyvelések folyamán az adóösszeg és az adóalap helyesen (MNB árfolyammal átszámítva) kerül lekönyvelésre. Így a jövőben az ÁFA-analitika elkészítéséhez továbbra is a standard riportokat (RFUMSV00 és RFUMSVHU) lehet alkalmazni.

A 741924 számú OSS note-ban kiszállított riportok a jövőben nem lesznek tovább támogatva.


2004.07.22.

INTRASTAT:

A 741636-os note a 4.0B verzió esetén hivatkozik az 585561-es note-ra. Az 585561-es note-nak a tartalmával kapcsolatosan kérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk ügyfélüzenet (customer message) formájában, amelyet az XX-CSC-HU-LO komponensre kellene feladni.


2004.07.19.

INTRASTAT:

A mennyiség és a nettó tömeg esetében a magyar szabályok szerint egész számra felfelé kell kerekíteni minden, tizedest is tartalmazó értéket. Ezt teszi lehetővé a 746298-as note bejátszása.

Összesítő jelentések:

A 732750-es note helyes, a magyar igényeknek megfelelő használatához (a 732750-es note-hoz csatolt note-okon kívül, azok bejátszása után) mindenképpen szükséges alkalmazni a 756161-es note által tartalmazott lokális kiegészítéseket és hibajavításokat (pl. szelekciós részben változások, stb.) is.

A termékbeszerzésekről benyújtandó összesítő nyilatkozathoz (0461) és az értékesítésekről benyújtandó összesítő nyilatkozathoz (0460) az űrlapok pedig a 752828-as transzportban kerültek kiszállításra. A 4.6C és 4.70 verziókban SMART-form, míg az alcsonyabb verziókban SAPScript űrlapok vannak támogatva. 2004. július 19-től változott a 752828-as note (7-es verzió), s minden említett verzióra (4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C és 4.70) release-lve lett, valamint néhány fontos hibára javítási instrukciót is tartalmaz (pl. kerekítési szabályok, stb.).


2004.07.07.

Összesítő jelentések:

Az összesítő jelentések elkészítéséhez szükséges riport kiszállításra került a 732750-es note-ban. A termékbeszerzésekről benyújtandó összesítő nyilatkozathoz (0461) és az értékesítésekről benyújtandó összesítő nyilatkozathoz (0460) az űrlapok pedig a 752828-as transzportban kerülnek kiszállításra. A 4.6C és 4.70 verziókban SMART-form, míg az alcsonyabb verziókban SAPScript űrlapok lesznek támogatva.


2004.07.02.

Összesítő jelentések:

Az összesítő jelentések elkészítéséhez szükséges riport jelenleg tesztelés alatt van és várhatóan 2004. július 2-án kerül kiszállításra a 732750-es note-ban.

A nem számlázott Közösségen belüli termékbeszerzésekre kalkulált ÁFA könyvelése:

A beérkezett, de nem számlázott termékbeszerzés esetén a 2004.évi IX. általános forgalmi adóról szóló törvény 20/A szakasza alapján kialakításra került egy riport, amelyet a 751736-os számú Note tartalmaz.


2004.06.29.

Összesítő jelentések:

Az összesítő jelentések elkészítéséhez szükséges riport jelenleg tesztelés alatt van és várhatóan 2004. július 2-án kerül kiszállításra. A riport támogatása a következő verziókra terjed majd ki: 4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C és 4.70 (Enterprise). A riporton kívül az értékesítéseket, ill. a beszerzéseket jelentő űrlapok is kiszállításra kerülnek.

Tekintettel arra, hogy az APEH által kiadott kitöltési útmutató alapján az összesítő jelentés helyesbítése során a régi (az előző jelentésben szerepelt), helyesbítésre szoruló tételt is fel kell tüntetni, mint törlésre megjelölt tételt, a megoldás úgy került kialakításra, hogy a jelentés elkészítése után minden tétel a rendszerben tárolásra kerül. Egy helyesbítő jelentés esetén így lehetőség nyílik arra, hogy a már jelentett tételek újra eredeti állapotban kerüljenek a jelentésbe, mint törlendő tételek.

Az űrlapok külön transzportban kerülnek kiszállításra szintén a fenti időpontban. A 4.6C és 4.70 verziókban SMART-form, míg az alcsonyabb verziókban SAPScript urlapok lesznek támogatva.


2004.06.11:

INTRASTAT:

Ügyfelek visszajelzése szerint jelenleg az Intrastat szelekciós program 4.70-es (16-os Service Pack alatti) verziójának használata esetén, amennyiben egy adott hónapban megtörténik az árubeérkezés, majd az még ugyanebben a hónapban valamilyen (hiba)okból stornózásra kerül és újra megtörténik az ÁB, a program a stornót nem veszi figyelelembe, csak a két ÁB-t szelektálja. Ideiglenesen a következő megoldást javasoljuk: a customizing-ban a 102-es mozgásnem ("árubeérkezés stornó") nyomtatási kódját át kell állítani '2'-esre, ami azt jelenti, hogy a stornóhoz visszáru bizonylatot nyomtatunk. Ekkor a VI99 tranzakcióval tudjuk kiszelektálni az ilyen mozgásokat a visszáruk közül, s a jelentésünk mennyiségben és értékben helyes lesz (a visszáru és stornó mozgásnemek beállításáról lásd: 201637 és 213802 sz. note). Ha ez '1 '-es, vagyis normál anyagbizonylatot nyomtatnánk, akkor ez a stornó-mozgás nem kerülne bele a szelekcióba.


2004.06.09:

Adófizetési kötelezettség keletkezésének az időpontja:

Az ÁFA-analitika módosításai kiszállításra kerültek a 741924-es számú note-ban.


2004.06.07:

INTRASTAT:

Mivel a KSH által közölt kitöltési útmutató szerint az adatszolgáltatási kötelezettség időpontja tekintetében az Intrastatba tartozó termékmozgásokat a szerződéses teljesítés napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni, ezért szükséges a fent említett note-ok mellett bejátszani a 741636-os számú note-ot is, amely jelenleg csak németül érhető el.


2004.05.28:

Közösségi adószám és háromszögügylet jelölése:

A logisztikai oldalhoz (LO) kapcsolódó 730751-es note release-lve lett, így már elérhető.

INTRASTAT:

A KSH által megadott file-struktúrában történő adatletöltésre is lehetőség van, amelyről részletes információt a 734682 számú note ad. Amennyiben az ENPA tranzakcióból történik meg a csv file letöltése, akkor az ENPA tranzakció 3. lépését (a file lokális gépre történő letöltését) változat (variáns) nélkül kell elindítani, majd az adatok megadása (vagy a "Változat hívása" nyomógombbal a megfelelő változat kiválasztása) után a "Végrehajtás" nyomógombbal el kell végezni a műveletet. A fent említett megoldásokat tartalmazó note-ok már jelenleg is elérhetők. Kérjük, hogy az Intrastattal kapcsolatos hibabejelentéseket az XX-CSC-HU-LO komponensre tegyék. A hibák/módosítások javítása folyamatosan történik, amely az említett note-ok frissítésével jár. Az említett note mindig a legújabb, módosított transzport file-okat tartalmazza.

További információkra van szüksége? Vegye fel a kapcsolatot az SAP-val!

Mentés
Share OptionsTovábbküldés
Állásajánlataink  Kapcsolatfelvétel  Oldaltérkép  Hírlevél
Copyright/Trademark  Adatvédelem  Terms of Use  Impresszum

Kérdése, észrevétele van a weboldallal kapcsolatban?
Írjon a webmaster@sap.com e-mail címre.