Magyarország

Főoldal SAP weboldalak világszerte Online vásárlás  Új profil létrehozása Írjon nekünk vagy hívjon minket a
06-80-013-263-as telefonszámon

   

SAP lokalizáció

Fontosabb lokalizációs megoldások - Magyarország

Az SAP standard megoldásokat szállít, amelyek kialakításánál arra törekszik, hogy azok alkalmazása nyelvi és helyi követlményeknek megfelelően működhessen. Ahhoz, hogy a kifejlesztett standard megoldások különféle országokban alkalmazhatók legyenek, szükséges a megoldás honosítása (lokalizálása).

Az EU csatlakozás kapcsán is felmerültek olyan követelmények a rendszerrel szemben, amelyek honosítási fejlesztéseket igényelnek. Az új vonatkozó jogszabályok ill. követelmények listája széleskörű:

 1. Vannak olyan követelmények, amelyek a standard megoldás megfelelő paraméterezésével leképezhetőek. A megfelelő paraméterezéseket és a rendszer felkészítését az EU csatlakozásunkból fakadó változásokra az SAP egy tanácsadási szolgáltatáscsomag keretén belül kínálja az ügyfeleinek. Erről bővebb információ az EU-fitness rovatban található.
 2. Az olyan követelmények megoldását, amelyek a rendszer módosítását vagy további fejlesztést igénylik, az SAP a lokalizációs fejlesztések keretén belül szállítja ki. A következőkben találhatók a lokalizációs fejlesztésekkel kapcsolatos aktuális információk.

Támogatott verziók

Az EU csatlakozással kapcsolatos lokalizációs igények a következő verziókon kerülnek kifejlesztésre:

Fontos tudni, hogy a 3.1I, 4.0B, 4.5B és a 4.6B verziók általános karbantartási (mainstream maintenance) periódusa hivatalosan 2003. december 31-én lejárt. Ezen verziók további, ún. kiterjesztett karbantartását az SAP meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi 2004. december 31-ig. Mivel egyetlen olyan ügyfél sem kérte a kiterjesztett karbantartást, aki 3.1I verziót használ, ezért az EU csatlakozással kapcsolatos követelmények csak a 4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C és az Enterprise 4.70 verziókon kerülnek kifejlesztésre.

Lokalizációs követelménylista

Az EU csatlakozással kapcsolatosan eddig a következő fejlesztési igények merültek fel:

I. Közösségi adószám és háromszögügylet jelölése

Ahhoz, hogy az Európai Unió területén belül történő közösségi termékértékesítésről és termékbeszerzésről megfelelő kimutatást (összesítő jelentést) lehessen készíteni, a rendszerben való könyveléseknél szükség van a közösségi adószám megadására és a háromszögügylet jelölésére. Mivel eddig minden közösségen belüli országban csak a termékértékesítésről kellett összesítő jelentést készíteni, ezért a rendszerben csak a vevői könyveléseknél lehetett megadni ezeket az adatokat. Magyarországon a termékbeszerzésekről is összesítő jelentést kell készíteni, ezért a szállítói könyveléseknél is meg kell adni a szükséges információt.

Az ehhez kapcsolódó módosításokat a következő OSS note-ok tartalmazzák:

 • Számviteli oldal (FI): 729863
 • Logisztikai oldal (LO): 730751

Fontos! Ahhoz, hogy a háromszögügylet megoldás a logisztikai oldalon megfelelően működjön, a számviteli részt mindenképpen be kell építeni a rendszerbe. A logisztikai oldalon a háromszögügylet és a közösségi adószám megadása csak a logisztikai számlaellenőrzésnél lehetséges. Amennyiben Önök háromszögügyletet nem végeznek, a módosításokat nem kell feltétlenül beépíteni a rendszerbe, mivel az összesítő jelentést készítő riport a szállító/vevő törzsadatból kiolvassa majd az országkódhoz tartozó közösségi adószámot.

II. INTRASTAT

A külkereskedelem-statisztikai adatok előállítására az Unió tagállamaival lebonyolított forgalom esetében a Központi Statisztikai Hivatal bevezeti az INTRASTAT jelentést. Ahhoz, hogy a rendszerből a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a jelentés elkészüljön, az SAP kifejlesztette a rendszerben az INTRASTAT riportot. A rendszer támogatja mind a papír alapú mind pedig az elektronikus jelentést. A megvalósított megoldás két szükséges feltételezéssel él a helyes működés érdekében:

 • A számviteli teljesítés dátuma kerül az árubeérkezés és a számla könyvelési dátumába (BUDAT mező) is, valamint
 • az EURX árfolyamtípus használata a számlavezető pénzintézet deviza középárfolyamának nyilvántartására.

A rendszerben kialakított, a 2004-es évre érvényes INTRASTAT-ról a 692786 számú note tartalmaz minden információt a riport és az űrlapok tekintetében. A transzportok bejátszása a megszokott módon történik, de amennyiben valaki nem szakértő, akkor érdemes a helyi bázisos kolléga segítségét kérni. Ezen note által tartalmazott módosításokat a következő support package-k is tartalmazzák, amelyek az egyes verziók esetében a következőek:

 • 40B -> SAPKH40B83
 • 45B -> SAPKH45B61
 • 46B -> SAPKH46B56
 • 46C -> SAPKH46C48
 • 470 -> SAPKH47021

A KSH által megadott 2004-es file-struktúrában történő adatletöltésre is lehetőség van, amelyről részletes információt a 734682 számú note ad. Amennyiben az ENPA tranzakcióból történik meg a csv file letöltése, akkor az ENPA tranzakció 3. lépését (a file lokális gépre történő letöltését) változat (variáns) nélkül kell elindítani, majd az adatok megadása (vagy a "Változat hívása" nyomógombbal a megfelelő változat kiválasztása) után a "Végrehajtás" nyomógombbal el kell végezni a műveletet.

Mivel a KSH által közölt kitöltési útmutató szerint az adatszolgáltatási kötelezettség időpontja tekintetében az Intrastatba tartozó termékmozgásokat a szerződéses teljesítés napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni, ezért szükséges a fent említett note-ok mellett bejátszani a 789301-es számú note-ot is. A 789301-es note a 4.0B verzió esetén hivatkozik az 585561-es note-ra. Az 585561-es note-nak a tartalmával kapcsolatosan kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a SAP AG-vel ügyfélüzenet (customer message) formájában, amelyet az MM-FT-GOV komponensre kellene feladni.

Ügyfelek visszajelzése szerint jelenleg az Intrastat szelekciós program 4.70-es (16-os Service Pack alatti) verziójának használata esetén, amennyiben egy adott hónapban megtörténik az árubeérkezés, majd az még ugyanebben a hónapban valamilyen (hiba)okból stornózásra kerül és újra megtörténik az ÁB, a program a stornót nem veszi figyelelembe, csak a két ÁB-t szelektálja. Ideiglenesen a következő megoldást javasoljuk: a customizing-ban a 102-es mozgásnem ("árubeérkezés stornó") nyomtatási kódját át kell állítani '2 '-esre, ami azt jelenti, hogy a stornóhoz visszáru bizonylatot nyomtatunk. Ekkor a VI99 tranzakcióval tudjuk kiszelektálni az ilyen mozgásokat a visszáruk közül, s a jelentésünk mennyiségben és értékben helyes lesz (a visszáru és stornó mozgásnemek beállításáról lásd: 201637 és 213802 sz. note). Ha ez '1 '-es, vagyis normál anyagbizonylatot nyomtatnánk, akkor ez a stornó-mozgás nem kerülne bele a szelekcióba.

A mennyiség és a nettó tömeg esetében a magyar szabályok szerint egész számra felfelé kell kerekíteni minden, tizedest is tartalmazó értéket. Ezt teszi lehetővé a 797002 és 746298 sz. note-ok bejátszása.

A fent említett megoldásokat tartalmazó note-ok már jelenleg is elérhetők. Kérjük, hogy az Intrastattal kapcsolatos hibabejelentéseket az XX-CSC-HU-LO komponensre tegyék. A hibák/módosítások javítása folyamatosan történik, amely az említett note-ok frissítésével jár. Az említett note mindig a legújabb, módosított transzport file-okat tartalmazza.

VÁLTOZÁS 2005-től:
A KSH az Intrastat formájában és mező struktúrájában 2005-től változtatásokat eszközölt. A szükséges módosítások átvezetése megtörtént. A 819191 sz. note tartalmazza a 2005-től érvényes, papír alapú jelentést támogató standard megoldást 4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C, 4.7 és 500 verziókra. A 806070 sz. note tartalmazza a 2005-re érvényes elektronikus (file) standard megoldást 4.5B, 4.6B, 4.6C, 4.7 és 500 verziókra. Ez a standard megoldás felváltja a korábbi lokalizált megoldást, ezért minden ügyfelünknek javasoljuk a mielőbbi átállást. (A 822354 sz. note tartalmaz információkat az EU-s országokra vonatkozóan az SAP Intrastat megoldások tekintetében.)

A KSH által meghatározott definíció szerint Indirekt kereskedelem (jelenteni kell):

 • Egy magyar vállalkozás az Unión kívüli országba exportál úgy, hogy termékét egy másik tagállamba átszállítja, majd onnan lépteti ki az Unió területéről. Ekkor Magyarország és a másik tagállam közötti forgalom az Intrastat körébe tartozik, amelyet jelenteni kell (ügyletkód 91-es, rendeltetési tagállam a másik uniós ország). Kötelező továbbá kitölteni az "EU-n kívüli rendeltetési ország" mezőt, itt adva meg azt az országot, ahová az export valójában irányul.
 • Egy magyar vállalkozás az Unión kívüli országból importál úgy, hogy termékét egy másik tagállamban lépteti be az Unió területére (ott helyezteti szabad forgalomba). Ekkor a másik tagállam és Magyarország közötti forgalom az Intrastat körébe tartozik, amelyet jelenteni kell (ügyletkód 91-es, feladó tagállam a másik uniós ország). Kötelező továbbá kitölteni az "EU-n kívüli feladó ország" mezőt, itt adva meg azt az országot, ahonnan az importárut eredetileg feladták.

Vagyis a 2005. januárról készített jelentésnek már tartalmaznia kell az indirekt kereskedelem esetén az "EU-n kívüli feladó ország" és az "EU-n kívüli rendeltetési ország" mezőt. Az SAP megoldásában a 91-es ügyletkód esetén a "Származási ország" mező tartalma jelenik meg "EU-n kívüli feladó ország"-ként, illetve "EU-n kívüli rendeltetési ország"-ként, ezért - a későbbi korrekciók elkerülése végett - a 2005. január 1-től

 • beérkező beszerzési bizonylatokban a 91-es ügylet esetén célszerű kitölteni már most a származási ország mezőt az "EU-n kívüli feladó ország"-gal;
 • értékesítés esetén a külker adatoknál a 91-es ügylet esetén célszerű kitölteni már most az említett származási ország mezőt az "EU-n kívüli rendeltetési ország"-gal,

így elkerülhetővé válik, hogy mindezt majd a jelentés elkészítésekor kelljen megtenni. Természetesen ez a mező tölthető, illetve módosítható user-exittel (a szelekciós futás alatt) vagy manuálisan a VEFU tranzakcióval. Minden egyéb instrukciót (customizing beállítások, stb.) - amelyek szükségesek a 2005-ös változtatások miatt - a releváns Note-ok tartalmaznak. A Note-ok számát szintén itt közöljük, folyamatosan frissítve ezen oldalt.

Amennyiben az adott hónapban nincsen termékmozgás, akkor un. zero jelentést kell a KSH számára küldeni. A file formátumú bevallás esetén a 855677 sz. note alkalmazásával elérhetővé válik ez a funkcionalitás (2005. jan. 1-től érvényes file formátumra) a 4.5B és magasabb verziók tekintetében.

Magyarország számára több kiegészítő fejlesztés készült a hazai követelményeknek történő megfelelés érdekében az Intrastat 2005-től érvényes változatához. Ezeket a 832099 sz. note foglalja össze, melynek alkalmazása szintén szükséges a helyes működéshez.

VÁLTOZÁS 2006-tól:

2006. január elsejétől a KSH módosításokat eszközölt az Intrastat tekintetében. Így az SAP rendszerben is változásokat szükséges végrehajtani, ugyanis 2005. évben csak a 91-es ügyletfajta esetén volt szükséges a származási ország feltüntetése, 2006-tól Beérkezés és Egyszerűsített beérkezés esetén minden ügyletfajtánál kötelező (Kiszállítás és Egyszerűsített kiszállítás esetén változatlan); valamint Származási országként az EU és XX bejegyzések is alkalmazhatók, amennyiben a pontos származás nem ismert.

A 2006. évi KSH Intrastat elvárások változása miatt az alábbi lokalizációs változtatások elvégzése szükséges az SAP rendszerben a magyar Intrastat jelentéssel kapcsolatban elektronikus (file) standard megoldás esetén:

 • A korábbi note-okon felül a 923964. sz. note bejátszása, amely lehetővé teszi, hogy az Intrastat riport a helyes, megváltozott adatforrásokból kerüljön összeállításra. (Aki bejátszotta a 918413. sz note-ot, annak be kell játszania a 923964. sz. note-ot; aki még nem játszotta be a 918413. sz note-ot, annak elég bejátszania csak a 923964. sz. note-ot!)
 • Beérkezési oldalon az alábbi beállítások elvégzése szükséges annak érdekében, hogy a Származási ország, mint adatforrás minden érintett bizonylatban megfelelően kitöltésre kerüljön:
  • Az országkódok definiálása közé az EU és az XX bejegyzést fel kell venni. Mindkét esetben azonos kóddal ki kell tölteni az ISO-kód mezőt és az EU esetében az EU tagja jelölést is kell alkalmazni (OY01 tranzakció).
  • A tétel szintű külkereskedelmi adathiánysémákba a HERKL - Származási ország mezőt fel kell venni és javasolt a mezőkiválasztást hibaüzenetként beállítani (VI29 tranzakció).
  • Az adathiányossági naplóban az URSPRSLAND - Származási ország mezőt hiányosság vizsgálatra, illetve összesítő kritériumként egyaránt fel kell venni és javasolt a mezőkiválasztást hibaüzenetként beállítani (VEB1 tranzakció).

A 832099 sz. note által tartalmazott, Magyarország számára készített több kiegészítő fejlesztés a 2006-os verzió használatához is szükséges.
(A 928078 sz. note biztosítja, hogy a megfelelő /áru beérkezésekori/ átváltási árfolyam legyen felhasználva az Intrastat kimutatás készítésekor.)

A papír alapú jelentés támogatása 2006. január 1-től megszűnt, további információ a 822354. sz. Note-ban található.

Létrehozásra került egy un. segédriport, amely figyelembe veszi azon beérkező számlákat is, amelyek az Intrastat jelentés hónapját követő hónapban 15-éig érkeznek be és van hozzájuk árubeérkezési bizonylat az Intrastat jelentés hónapjára vonatkozóan, valamint amikor a számla előbb érkezik be, mint az árubeérkezési bizonylat. Ezen megoldás részletei a 970965 sz. Note-ban találhatóak.

VÁLTOZÁS 2007-től:
A KSH által a honlapján ez idáig jelzett információk alapján 2007. január 1-től az SAP által kiszállított standard kódban nem szükséges változtatásokat tenni a – fentiekben is jelzett – 2006-os utolsó állapothoz képest. Azonban ettől függetlenül vannak változások (a részletek a KSH honlapján elérhetőek), amelyeket ügyfeleinknek saját hatáskörben kell elvégezni. (A részleteket lásd a Tippek és trükkök menüpont alatt.)

Tehát a KSH felé elküldendő Intrastat jelentést a fentiekben leírt Intrastat megoldás és a segédriport együttes használatával javasolt elkészíteni a továbbiakban is.

VÁLTOZÁS 2008-tól:
A KSH honlapján jelzett információk alapján 2008. január 1-től az Intrastat jelentésben, ha a termék nettó tömege 1 kg-nál kisebb, akkor azt nulla egész és legfeljebb három tizedes jegyre kell megadni. A legkisebb jelenthető nettó tömeg a gramm, azaz a harmadik tizedes jegy. Ezen megoldás a 1139483. sz. note alkalmazásával válik elérhetővé.

III. A nem számlázott Közösségen belüli termékbeszerzésekre kalkulált ÁFA könyvelése:

A beérkezett, de nem számlázott termékbeszerzés esetén a 2004.évi IX. általános forgalmi adóról szóló törvény 20/A szakasza alapján korábban kialakításra került egy lokális riport, amelyet a 751736-os számú Note tartalmaz. Tekintettel arra, hogy hasonló igények merültek fel Magyarországon kívül más csatlakozó országokban is, az SAP központilag fejlesztett egy megoldást, amelyet standard megoldásként szállított ki és tart karban. A megoldás transzport formájában elérhető a 789853 számú OSS note-ban vagy az egyes verziókhoz megjelenő későbbi support csomagokban. Azon ügyfeleink számára, akik korábban még nem alkalmazták a lokálisan (751736 számú note-ban) kiszállított megoldást, csakis az új megoldást javasoljuk alkalmazni.

Figyelem!!!
Azon ügyfeleinket, akik már alkalmazzák a lokális megoldást, arra kérjük, hogy még ne alkalmazzák a standard megoldást, mivel a két megoldás párhuzamos használata inkonzisztens állapotot idézhet elő! Az SAP kidolgozott egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi az áttérést a lokális megoldásról a standard megoldásra. Mivel a korábbi lokális megoldás támogatása az új megoldás (789853 számú note) elérhetőségének időpontjától megszűnt, ezért kérjük, az átállással kapcsolatos részletek egyeztetése végett mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az SAP Hungary-val az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában.

ÁFA törvény változás – 2005. július 1-től
A 2005. évi XXVI. számú törvénymódosítás egyebek mellett előírja, hogy a jövőben az Európai Közösségen belüli beszerzések esetén az ÁFA visszaigénylési jog csak a számla birtokában gyakorolható. A módosítás az elhatárolás időpontjában már beérkezett, de még nem számlázott áruk könyvelését és adókimutatását érinti.

Fenti gazdasági folyamat szabványos kezelését az SAP R/3-as rendszerben a 789853 számú note írja le. Hasznos elolvasni a pdf mellékletben a Tax Code Substitution című fejezetet. A törvénymódosítást az ott említett standard programok használatával lehet követni. Azon ügyfelek számára, akik eddig is a standard programokat használták, a gazdasági folyamat kezelése semmit sem változik csupán újabb beállítások szükségesek. Akik eddig egyedi eljárást használtak, azok számára javasoljuk a standard-ra való áttérést. A beállítások részleteit a 854447 számú note ismerteti a magyar felhasználók számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvénymódosítás követése a helyettesítő adókódos beállításokkal (programfejlesztés nélkül) csak a standard SAP programok használata mellett működik és csak azon üzleti esetekre érvényes, amelyeket a standard programok funkcionalitása lefed, tehát az SAP R/3 szállítási terjedelmébe beleesnek.

A 966088 és 962689 számú Note-ok alkalmazásával megszűnnek azok a problémák, amelyek azokban az esetekben jelentkezhetnek, amikor részszámlázás történik és a később beérkező végszámla hatására a rendszernek a részszámla összegét vissza kell vennie a megfelelő főkönyvi számláról. Továbbá ezen Note-ok alkalmazásával a program az eredetileg könyvelt ÁFA kulcsot hozza a nem számlázott árubeérkezésre a stornó könyvelésnél is.

A 945096 számú Note archiválásra került.

IV. Összesítő jelentések

Az összesítő jelentéseket minden, a Közösségen belüli termékbeszerzésről és termékértékesítésről el kell készíteni. A vonatkozó jogszabály és a kitöltési útmutató analízise alapján, a magyarországi követelményeknek úgy lehet megfelelni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló standard összesítő jelentést készítő riporthoz hasonlóan egy magyar specifikus riport készül el. Az összesítő jelentések elkészítéséhez szükséges riport kiszállításra került a 732750-es note-ban. A riport támogatása a következő verziókra terjed majd ki: 4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C és 4.70 (Enterprise). A riporton kívül az értékesítéseket, ill. a beszerzéseket jelentő űrlapok is kiszállításra kerülnek.

Tekintettel arra, hogy az APEH által kiadott kitöltési útmutató alapján az összesítő jelentés helyesbítése során a régi (az előző jelentésben szerepelt), helyesbítésre szoruló tételt is fel kell tüntetni, mint törlésre megjelölt tételt, a megoldás úgy került kialakításra, hogy a jelentés elkészítése után minden tétel a rendszerben tárolásra kerül. Egy helyesbítő jelentés esetén így lehetőség nyílik arra, hogy a már jelentett tételek újra eredeti állapotban kerüljenek a jelentésbe, mint törlendő tételek.

A termékbeszerzésekről benyújtandó összesítő nyilatkozathoz (0461) és az értékesítésekről benyújtandó összesítő nyilatkozathoz (0460) az űrlapok pedig a 752828-as transzportban kerültek kiszállításra. A 4.6C és 4.70 verziókban SMART-form, míg az alacsonyabb verziókban SAPScript űrlapok vannak támogatva. 2004. július 19-től változott a 752828-as note (7-es verzió), s minden említett verzióra (4.0B, 4.5B, 4.6B, 4.6C és 4.70) release-lve lett, valamint néhány fontos hibára javítási instrukciót is tartalmaz (pl. kerekítési szabályok, stb.).

Az összesítő jelentést készítő program új verziója már elérhető. A programban új funkció is elérhető, amely lehetővé teszi az előlegkönyvelések kimutatását is. Ezzel kapcsolatos információk a 796042 számú note-ban találhatók. A program helyes működéséhez továbbra is figyelembe kell venni a 732750 és a 756161 számú OSS note-okat, valamint érdemes elolvasni a 795604 sz. note-ot is. A 732750 sz. note-ban kiszállított megoldáshoz kapcsolódó, magyar ügyfeleink számára szükséges korrekciókat konkrétan a 759985 sz. note tartalmazza. (A két note összekapcsolt.)

VÁLTOZÁS 2006.01.01-től:
Az SAP 2006.01.01-től áttér az elektronikus (file) megoldás támogatására az összesítő jelentés tekintetében. A 1052933 sz. note tartalmazza az elektronikus (file) standard megoldást R/3 4.6C, R/3 Enterprise (4.7), ECC 500 és ECC 600 verziókra mindkét nyilatkozatra vonatkozóan. Ettől a dátumtól kezdve a korábbi papír alapú (nyomtatást igénylő) megoldás támogatása megszűnik, amelyet a 752828 sz. note tartalmazott. Az elektronikus megoldásra történő átálláshoz és az APEH által közölt, 2006-ra vonatkozó tartalmi változások rendszerbeli leképezéséhez is a 1052933 sz. note-ban leírtak alkalmazása szükségeltetik. Mivel 2006.01.01-től nem csak egy egyszerű áttérés valósul meg a papír alapú megoldásról az elektronikus megoldásra, hanem az APEH tartalmi módosításokat is eszközölt, ezért kérjük nagyon figyelmesen olvassák el a 1052933 sz. note-ban leírtakat. (Természetesen a 752828 sz. note kivételével minden fent említett note alkalmazása szükséges a helyes működés érdekében.)

A 2006-os változások lényege elsősorban a háromszögügyletek részletesebb adminisztrálására vonatkozik (ezért ezen az oldalon I. pont alatt említett, a háromszögügylet korábbi megoldására vonatkozó 729863 sz. note továbbra is előfeltétele a 1052933 sz. note alkalmazásának), s mivel ez már a bizonylatok elkészítésénél részletesebb információk rögzítését igényli, így az adott periódusra vonatkozó bizonylatok helyes kitöltése alapfeltétele az erre a periódusra vonatkozó Összesítő jelentés helyes elkészítésének. Ez azt jelenti, hogy a bevallás elkészítéséhez szükséges információk biztosítása miatt legalább 3 hónappal korábban kell megkezdeni a 1052933 sz. note alkalmazását és a bizonylatokban a részletesebb információ megjelenítését.

Amennyiben a Gyárak külföldön funkcionalitás aktív és a reporting country kitöltésre kerül, akkor az egyes gyárak közötti tevékenység eredményeképpen létrejövő bizonlyat esetében a megfelelő ÁFA azonosító megtalálása és a részletező riportban az értékek ország pénznemben történő helyes megmutatása, valamint ilyen esetben is az üzleti partner címadatainak korrekt kezelése érdekében a 998919. és a 1037975. sz. note-ok bejátszása szükségeltetik.

VÁLTOZÁS 2007.01.01-től:
Mivel az APEH 2007. január 1-től további változtatásokat eszközölt az Összesítő jelentésen, ezért a 1052933. sz note-ban kiszállításra került elektronikus (file) standard megoldáshoz kapcsolódó file formátum (0760 és 0761) is módosításra került, amely a 1004613. sz. note-hoz kapcsolt transzport segítségével érhető el.

VÁLTOZÁS 2008.01.01-től:
Mivel az APEH a 2008. január elsejétől eszközölt változtatások részeként az eddigi két nyilatkozatot (a termékbeszerzésekről és az értékesítésekről) egy nyilatkozatban vonta össze (08A60), így az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1166083. sz. note alkalmazásával érhető el. Ez a megoldás azonban nem csak egy újabb formátum hozzáadását jelenti az eddigi programhoz, hanem néhány technikai változtatás elvégzését is magában foglalja, amelyet az SAP a sztenderdizáció keretében végzett el a megfelelő file előállítását végző programon. Így a 1166083. sz. note bejátszása mindenképpen szükséges, de nagyobb körültekintést igényel.

VÁLTOZÁS 2010.01.01-től:
A 2003. XCIII. Az adózás rendjéről és a 2007. CXXVII. Az általános forgalmi adóról szóló törvényekben – alapvetően az EU direktíva alapján - 2010. január elsejétől eszközölt változtatások részeként az APEH módosította az eddigi 09A60-as „Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről” nevű nyilatkozat formátumát. Az új nyilatkozat azonosítója 10A60, s az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1434776. sz. note alkalmazásával érhető el. Mivel ez a megoldás nem csak egy újabb formátum hozzáadását jelenti az eddigi programhoz, hanem a program szükséges változtatásainak elvégzését is magában foglalja (pl. szolgáltatások kezelése, új mezők az ALV listában és a log táblában, stb.), így a 1298748. sz. note-nak (mint összefoglaló note) az RFASLD15 programot érintő változtatásai is szükségeltethetnek (különösen a kapcsolódó technikai előfeltétel note-ok), így a bejátszásnál az ott (és a kapcsolódó note-okban) leírtakat is vegyék figyelembe. Amennyiben a bejátszás vagy a használat során valamilyen probléma merülne fel, akkor ezen kérdéseket az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában küldjék el felénk.

VÁLTOZÁS 2011.01.01-től:
2011. január elsejétől a NAV módosította a 2011-es évre vonatkozó „Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről” nevű nyilatkozat formátumát. Az új nyilatkozat azonosítója 11A60, s az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1559302. sz. note alkalmazásával érhető el. Mivel a 2011-es évre vonatkozó jelentéseket ebben a formátumban képes csak beolvasni hibamentesen az Általános Nyomtatványkitöltő Program, így ezen note alkalmazása az adott ügyfél rendszerekben mielőbb javasolt. Ezen 1559302 sz. note technikai előfeltétele, hogy a 1434776 sz. note és kapcsolódó note-jai sikeresen be legyenek játszva. A korábbi periódusok módosítására/korrigálására a korábbi években kibocsátott megfelelő formátumok (08A60, 09A60 és 10A60) használhatóak a továbbiakban is. Amennyiben a bejátszás vagy a használat során valamilyen probléma merülne fel, akkor ezen kérdéseket az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában küldjék el felénk.

VÁLTOZÁS 2012.01.01-től:
2012. január elsejétől a NAV módosította a 2012-es, 2011-es és 2010-es évre vonatkozó „Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről” nevű nyilatkozatok formátumát. A 2012-es évre vonatkozó, új nyilatkozat azonosítója 12A60, s az ezt leképező file formátum a fent említett verziókra a 1686692 sz. note alkalmazásával érhető el. Mivel a 2012-es évre vonatkozó jelentéseket ebben a formátumban képes csak beolvasni hibamentesen az Általános Nyomtatványkitöltő Program, így ezen note alkalmazása az adott ügyfél rendszerekben mielőbb javasolt. A korábbi periódusok módosítására/korrigálására a 2008. (08A60) és a 2009. (09A60) évek tekintetében a korábban kibocsátott megfelelő formátumok továbbra is használhatóak, azonban 2010. (10A60) és 2011. (11A60) évek tekintetében a 1686692 sz. note tartalmaz változtatásokat. Amennyiben a bejátszás vagy a használat során valamilyen probléma merülne fel, akkor ezen kérdéseket az XX-CSC-HU-FI komponensre feladott üzenet formájában küldjék el felénk.

A szökőév kapcsán a havi jelentésben a február 29-én könyvelt tranzakciók helyes megjelenítése érdekében a 1700468 számú note alkalmazása szükségeltetik.

V. ÁFA azonosító szám (Közösségi adószám)

Információkat a 653544 számú note tartalmaz.

VI. Adófizetési kötelezettség keletkezésének az időpontja

A 2004 évi. IX. törvény 20/A. szakasz meghatározza a közösségen belüli termékértékesítés és beszerzés esetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját. Az így meghatározott időpont eltér a 2000 évi C. törvényben meghatározott teljesítés dátumától.
Ebből következően kétféle árfolyamot kell egy bizonylaton belül használni, még akkor is, ha a vállalat a devizás tételek forintosítását MNB deviza árfolyamon végzi. (Hasonló probléma merül fel abban az esetben is, ha a vállalat saját számlavezető hitelintézetének napi középárfolyamát használja erre a célra.)
Az SAP által kiszállításra került korábban egy olyan átmeneti megoldás, amely segítségével az ÁFA-analitikában történt meg utólagosan az idegen pénznemben könyvelt adóösszeg és adóalap átszámítása az MNB által megadott aktuális árfolyamon. A megoldást a 741924 számú OSS note tartalmazta.
Tekinettel arra, hogy korábban a standardban nem lehetett a könyvelési folyamatot úgy beállítani, hogy automatikusan az adóalapot és az adóösszeget MNB árfolyamon számítsa át, ezért néhány olyan módosítás lett elvégezve a rendszerben, ami ezt lehetővé teszi. A megoldáshoz tartozó információk megtalálhatók a 730466, 731669 és a 735156 számú OSS note-ban. A note-okban leírt megoldással a könyvelések folyamán az adóösszeg és az adóalap helyesen (MNB árfolyammal átszámítva) kerül lekönyvelésre. Így a jövőben az ÁFA-analitika elkészítéséhez továbbra is a standard riportokat (RFUMSV00 és RFUMSVHU) lehet alkalmazni.

A 741924 számú OSS note-ban kiszállított riportok a jövőben nem lesznek tovább támogatva.

VII. ÁFA kulcs változás kezelése a 2005/2006 évfordulón és 2006. szeptember 1-től

Az ÁFA kulcs 25%-ról 20%-ra csökken 2006. január elsejétől. Azon értékesítések esetén, ahol előlegfizetés történt 2005-ben, de a végszámlát 2006-ban állítják ki, módosítani kell a szabvány eljárást a pénzügyi, a beszerzési és az értékesítési modulokban. A részleteket a 910532 sz. note-ban olvashatják ügyfeleink.Ennek mintájára végezhetőek el a szükséges módosítások a 2006. szeptember 1-től életbe lépő, az ÁFA kulcs 15%-ról 20%-ra történő emelése esetén is.

VIII. Számlahelyesbítés kezelése a standard rendszerben

A számlahelyesbítés folyamatának támogatására készítette el az SAP a 840723 és 840724 sz. note-okat, amelyek a magyar törvényi követelményeknek (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 73. paragrafusa és az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 45. paragrafusa) megfelelő számlahelyesbítési folyamatkezelést tesznek lehetővé. A megoldás magában foglalja a számlahelyesbítés helyesbítésének a kezelését is. Az SAP a funkciót 4.0B verziótól támogatja az említett note-okban leírtak szerint.

IX. Visszáru javasolt kezelése az SAP rendszerben

A számlahelyesbítés folyamata standard módon nem támogatja az árumozgás korrekcióját, hanem csak a számlakorrekció pénzügyi vonatkozásait kezeli. Az árumozgással járó számlakorrekció a standard számlakorrekció, illetve a standard visszáru-kezelés folyamatának kombinálásával valósítható meg. A javasolt megoldást a 955860 sz. note tartalmazza. Amennyiben Intrastat jelentést is érint a korrekció, úgy implementálni kell a 943783 sz. note-t is.

A leírt megoldás csak a visszáruhoz kapcsolódó számlahelyesbítést kezeli. (Ha pl. a korrekció többlet kiszállítással járna, akkor más bizonylattípussal pl. ingyenes utánszállítással kell kombinálni a számlahelyesbítést.)

X. A jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettség

A 2560/2001/EK rendelet alapján az ügyfél által benyújtott fizetési megbízásnak tartalmaznia kell az ügyfél által megadott jogcímkódot és az országkódot. A 643040 számú Note tartalmazza ezen megoldás részleteit (az információk rögzítése az ügyfél törzsadataiban, azok javasolt értékként történő átvétele a könyvelési tranzakciókba és ottani megjeleníthetőségének biztosítása). A 999632 számú Note tartalmazza az említett mezők láthatóságának pontos meghatározását (rezidens és nem rezidens közötti ügylet).

Amennyiben több különböző vállalat működik egy mandant-ban és ezek nem csak magyar vállalatok, valamint a vállalatok eltérő országaiban különböző megnevezések és tartalom vonatkozik ugyanarra a jogcímkódra, akkor a 1044055 sz. note-ban leírtakat is alkalmazni kell.

XI. A telefonszolgáltatásra vonatkozó ÁFA levonási tilalom

A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel igénybevétele esetén az előzetesen felszámított adó 30 százaléka nem vonható le. Ezen kötelezettségnek történő megfelelést biztosítják a 622866 számú Note-ban leírtak.

A 622866 számú Note elérhetőségével egyidőben a 638237 számú Note archiválásra került.

XII. Devizaátértékelések kezelése a NEW GL-ben

A 960661 és 1006684 számú Note-okban leírtak adnak megoldást a havi és év végi devizaátértékelés magyar szabályok szerinti kezelésére az SAP New GL megoldása tekintetében.

A devizaátértékelést végző "FAGL_FC_VALUATION" program könyveléseihez kapcsolódó analitikát egy új analitikus riport mutatja meg, ami a realizált árfolyam-differencia összegét rendezi, helyesbíti. Ez az analitikus riport megmutatja azokat a tételeket, amelyek korrekciós könyvelést okoznak a realizált árfolyamnyereségre/-veszteségre vonatkozóan, az előző értékelési futás által könyvelt értékelési különbözetet, a könyvelt összeget és a célszámlát. A megoldás a 1057150. és a 1063557. sz. note-ok bejátszása után érhető el. Az utóbbi note teszi lehetővé, hogy a realizált árfolyamnyereségre/-veszteségre vonatkozó korrekciós könyvelés tartalmazza a referencia információkat.

XIII. GIRO formátum kezelése

Magyarországon a belföldi fizetések kezelésére (közvetlen jóváírás, üzenettípus: 00101) kialakított GIRO formátumnak megfelelő file formátum előállítása az SAP-ban a DMEE struktúra közvetítésével történik meg. A megoldás részleteit a 1072383. számú note tartalmazza, amely módosítja a törvényi változásnak megfelelően a korábbi megoldást tartalmazó 601287. sz. note-ot.

XIV. Románia és Bulgária Európai Uniós csatlakozása

Az Európai Unió 2007. január 1-től Romániát és Bulgáriát is felvette tagjai sorába, így ezen országok törvénykezésének is át kell (kellett) venniük az Európai Unió direktíváiban megfogalmazott kötelezettségeket. Mivel több magyarországi vállalatnak van ezekben az országokban érdekeltsége (pl. leányvállalata), így a változásokra történő minél hatékonyabb felkészülés érdekében szeretnénk ügyfeleinket ezúton is tájékoztatni, hogy minden, az ezen országok csatlakozásával kapcsolatos SAP megoldás állapotáról és elérhetőségéről a 998451 számú Note-ban találnak aktuális és részletes információt.

XV. Szlovákia Monetáris Unióhoz (Euro övezet) történő csatlakozása

Várhatólag 2009.01.01-től Szlovákia a Monetáris Unió tagjává válik. Mivel több magyarországi vállalatnak van ezekben az országokban érdekeltsége (pl. leányvállalata), így az erre történő felkészülést célszerű időben elkezdeni, s ehhez ad segítséget a 1038292 sz. note. (Érdemes folyamatosan követni ezen note tartalmi változását, ugyanis itt kerül kommunikálásra minden, az átálláshoz szükséges termékinformáció.)

XVI. Megfelelőségi nyilatkozat

A 47 / 2007. (XII.29) PM rendelettel módosított, 24 / 1995. (XI.22) PM rendelet által előírt, a számítógép útján előállított számlához kapcsolódó megfelelőségről a nyilatkozat kiállításával kapcsolatban a SAP a következő eljárást alkalmazza ERP ügyfeleinél, hogy ők mielőbb ezen megfelelőségi nyilatkozat birtokába kerüljenek:

1., Kérjük érintett ügyfeleinket, hogy adjanak fel egy customer message-t a megszokott https://service.sap.com/message felületen keresztül az XX-CSC-HU komponensre, amelyben leírják, hogy

 • milyen cég névre kérik a nyilatkozat kiállítását,
 • mi a cég pontos címe/elérhetősége, valamint
 • annak a rendszernek a verziószáma, amelyikre kérik a megfelelőségi nyilatkozatot.
Ezután az SAP kiállítja az adott cég nevére a megfelelőségi nyilatkozatot és azt a customer message-hez csatolva küldi ki.

2., Amennyiben olyan jövőbeli ügyfelünkről van szó, aki 2008. március 1-e után lesz ügyfelünk, úgy számára a licence díjról szóló számlával küldjük ki a nyilatkozatot automatikusan.

Amennyiben további kérdés merülne fel a megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük az XX-CSC-HU komponensre feladott customer message-ben tegye fel nekünk.

XVII. Kerekítési szabályok kezelése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása miatt

Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény értelmében a készpénzes fizetések esetén a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva kell elvégezni a számlán szereplő fizetendő összeg kerekítését, amennyiben az nem 5-re vagy nullára végződik. Ezen kötelezettségnek történő megfelelést biztosítják a 1146106 számú Note-ban leírtak.

XVIII. Fizetési formátumok kezelése

A Payment medium formats tekintetében a 101440. sz. note írja le, hogyan lehet előállítani többek között a SWIFT MT100-as formátumot a külföldi fizetési forgalom tekintetében.

XIX. EMCS - Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer

Mint az a Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatóiból ismert a Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer (EMCS - Excise Movement and Control System) az EU tagállamaiban egyszerre kerül bevezetésre. Hosszú előkészítést követően a rendszer indulási dátuma 2010. április 1. A rendszerhez mindazon gazdálkodóknak csatlakoznia kell, akik tevékenységük során adófelfüggesztéssel fogadhatnak, illetve indíthatnak jövedéki terméket. A rendszer teljes funkcionalitását 2012-re éri majd el.

Magyarország kezdő tagállamként fog az EMCS rendszerhez csatlakozni. A kezdő tagállami státusz annyit jelent, hogy mind a szállítmányok indítását, mind a fogadott szállítmányok érkeztetésének visszaigazolását elektronikusan, a rendszeren belül kell megvalósítani.

A jövedéki termék szállítása Magyarországon 2010. április 1-től csak akkor tekinthető adófelfüggesztéssel lebonyolított tevékenységnek, ha az elektronikus adminisztratív okmány (továbbiakban e-AD) kíséretében történik.

Az EMCS rendszerben a feladó gazdálkodóknak kell kezdeményezniük a szállítmányok indítását, melyet a Vám- és Pénzügyőrség (nemzeti hatóság) szintén a rendszeren keresztül engedélyez - adminisztratív hivatkozási kóddal lát el. Ezt követően értesíti a címzett tagállami hatóságot és gazdálkodót. A szállítási folyamat során bekövetkezett eseményeket, melyek hatással lehetnek annak sorsára, mint például másik rendeltetési hely megadása, stb., szintén a rendszeren belül kell bejelenteni. A szállítmány megérkezését követően a címzett gazdálkodó is elektronikusan igazolja vissza, hogy a jövedéki termékek megérkeztek a telephelyére, valamint azok mennyiségére, illetve minőségére vonatkozó adatokat is szolgáltatnia kell.

Az elektronikus adatszolgáltatási követelményeket a gazdálkodók kétféleképpen teljesíthetik: vagy saját szoftverük felhasználásával vagy Magyarországon az ABEV program segítségével. A gazdálkodóknak a forgalmi volumen elemzése segíthet a döntés meghozatalában: saját program vagy ABEV. Döntését azonban közölni kell a nemzeti hatósággal, aki ezután ezt az elsődleges csatornát fogja használni a gazdálkodóval folytatott üzenetváltásokhoz. A döntés későbbiekben módosítható.

Az SAP az EU tagállamok közötti különbségek figyelembe vételével megkezdte a közös EMCS rendszerhez való kapcsolódás szoftver elemeinek integrálását az ERP rendszerébe. A jelenlegi tervek alapján a megoldás biztosítja majd a gazdálkodók számára a 2010. április 1-től életbe lépő, az adófelfüggesztéssel indított jövedéki szállítmány, valamint tagállami szinten az adóraktárakból szabadforgalomba bocsátott adózott jövedéki termékek elektronikus indítását, nyilvántartását, ellenőrzését. Továbbá lehetőséget biztosít az egyes tagállamok speciális adatigényeinek kielégítésére is. Az integrált vállalat irányítási rendszerhez kapcsolódó, tervezett EMCS modul szoros kapcsolatban áll majd az MM-IM-ED (Excise Duty), valamint a GTS (Global Trade Services ) modulokkal. További részletek egyeztetése végett vegye fel a kapcsolatot az SAP Hungary Termékmenedzsment részlegével, illetve küldje el a kérdéseit az XX-CSC-HU komponensre feladott customer message formájában.

XX. HR MODUL

Az SAP R/3 HR rendszere számos magyar sajátossággal bővült ki a lokalizáció keretében, melyek folyamatosan követik a gyorsan változó törvényi környezetet, valamint a felhasználók igényeit.

A HR magyar verziója a standard HR rendszerhez képest - a magyarországi alkalmazhatóság érdekében - meghatározott kiegészítéseket és módosításokat jelent, melyek minden esetben a meglévő HR struktúrák keretei között kerülnek kialakításra, a meglévő standard HR eszközök alkalmazásával. A HR rendszer és a HR magyar sajátosságok együttesét magyar verziónak nevezzük.

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a magyarországi SAP HR felhasználók a személyzeti adminisztráció, a dolgozói időgazdálkodás, valamint a bérelszámolás területét felölelő programcsomagját a magyar törvényi előírásoknak megfelelően használhassák.

Szállítási terjedelem tekintetében a HR magyar verziója - az SAP általános gyakorlatának megfelelően, a többi nemzet specifikus HR verziójával analóg módon - egy felépített mintavállalat, amelyen az előírt magyar személy- és munkaügyi, időgazdálkodási, valamint bérelszámolási adatszerkezetek, folyamatok, funkciók demonstrálhatók.

A magyar verzió kiszállítása a HR_CEE add-on csomagban történik meg, ennek elérésével, illetve a frissítésekkel kapcsolatos információk megtalálhatók az alábbi címen:
https://websmp210.sap-ag.de/~sapidb/012002523100011852922007E

XXI. A népegészségügyi termékadó kezelése

A 2011. évi CIII. törvény “a népegészségügyi termékadóról” tavalyi életbeléptetésével párhuzamosan az SAP kibocsátotta a 1626456. számú note-ját, amely részletesen áttekinti azokat a feladatokat, amelyeket az SAP rendszerben szükséges elvégezni ezen adóhoz, illetve a 2012-es változásokhoz kapcsolódóan az adatszolgáltatási és bevallási kötelezettségek könnyebb teljesítése érdekében. Időközben az SAP elkészítette azt a segédriportot, amely a NETA adóbevallás formanyomtatványának megfelelő bontásban biztosítja a bevallás minél gyorsabb és egyszerűbb elkészítését. Ez a megoldás jelenleg pilot tesztelési fázisban van, s várhatólag 2012. március végétől már elérhető lesz minden magyar ügyfelünk számára. További részletek a 1661695. számú note-ban lesznek elérhetőek.

XXII. ÁFA belföldi összesítő jelentés (1365M)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/B. §-a 2013. január 1-től előírja az összesítő jelentés tételi kötelezettséget termékértékesítés / termékbeszerzés és szolgáltatás nyújtás / szolgáltatás igénybevétel esetén a hazai ügyletek tekintetében. Az új szabályozás következtében az ÁFA-bevallás kibővült egy 1365M megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – forgalom részletezésére szolgálnak. A változással 2013. évtől a 1365 számú ÁFA bevallás kötegelt nyomtatvány. Az SAP által kibocsátott 1775331. és 1825975. számú note-ok részletezik a kiszállítandó megoldás ütemezésének tervezett fázisait. Az SAP által kibocsátott 1798149. és 1829324. számú note-ok részletesen áttekintik azokat a feladatokat, amelyeket az SAP rendszerben szükséges elvégezni ezen bevallás előkészületeként már 2013.01.01-et megelőzően, illetve a felkészülést segíti a készülő riport tekintetében. A kiszállított megoldást a 1826695. számú note és kapcsolódó note-jai tartalmazzák (program neve: RFIDHU_DSP), minden egyéb note, ami átmenetileg elérhető volt a "Belföldi összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként" megoldás tekintetében és nem ehhez a programhoz tartozik, a továbbiakban archiválásra kerül.

További információkra van szüksége? Vegye fel a kapcsolatot az SAP-val!

Mentés
Share OptionsTovábbküldés
Állásajánlataink  Kapcsolatfelvétel  Oldaltérkép  Hírlevél
Copyright/Trademark  Adatvédelem  Terms of Use  Impresszum

Kérdése, észrevétele van a weboldallal kapcsolatban?
Írjon a webmaster@sap.com e-mail címre.