Magyarország

Főoldal SAP weboldalak világszerte Online vásárlás  Új profil létrehozása Írjon nekünk vagy hívjon minket a
06-80-013-263-as telefonszámon

   

Fontosabb lokalizációs megoldások - Magyarország

Módosított ÁFA-törvény - 2010.

A magyar Parlament az EU által kiadott direktívával összhangban "Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról" szóló 2009. évi CX. törvénnyel módosította az ÁFA törvényt (2007. CXXVII. törvény), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt 2010.01.01. hatállyal. Mivel sokszor mélyebb értelmezések, az összefüggések alaposabb elemzése szükségeltetik ahhoz, hogy a tényleges változás - különösen az IT rendszer szempontjából történő változás - pontosan beazonosítható és megoldható legyen a Parlament által szabott határidőkön belül, ezért az alábbi, folyamatosan frissülő listát tesszük közzé, ahol feltüntetjük azokat a változásokat (GAP-eket), amelyek az SAP rendszer szempontjából is valamilyen változtatást igényelnek a közel jövőben.

Ezen munka minél hatékonyabb végzése és ügyfeleink rendszereinek kellő felkészítése érdekében arra kérnénk minden ügyfelünket és partnerünket, hogy aki felfedezni vél a saját esetében olyan problémát az ÁFA törvény (illetve az Art, a Számviteli törvény vagy az Adótörvény) 2010.01.01-ei változása kapcsán, amely hatással van az SAP jelenlegi beállítására és jövőbeli működésére, valamint az a probléma még nem szerepel ebben a listában, akkor kérjük jelezze felénk ezt az igényt mielőbb OSS customer message formájában az XX-CSC-HU komponensre feladott üzenetben. Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

GAP sorszáma
GAP megnevezése
GAP rövid értelmezése SAP környezetben
GAP 1.
Az engedményezés nem szolgáltatás 2010. január 1-től valamely követelés engedményezése nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, vagyis az engedményezéskor nem szükséges a követélésre ÁFÁ-t felszámítani. (2009.évi CX. Tv.1.szakasz (3) bekezdés)

Megoldás iránya:
Adóindikátort ennek megfelelően kell a beállítani a vevő- és cikktörzsben. Standard módszerekkel lehet kezelni ügyfél hatáskörben.
GAP 2.
Nem adóalanyi minőségben eljáró adóalany Abban az esetben, ha az adóalany az alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást, akkor nem adóalanynak kell tekinteni, vagyis például az adólevonási jog nem illeti meg. (2009.évi CX. Tv.36.szakasz (1)-(2) bekezdés) Bizonyos szolgáltatások beszerzésekor - attól függően, hogy azt milyen igények kielégítésére kerül felhasználásra - az igénybevevő társaság lehet adóalany és nem adóalany is. Ez annyit jelent, hogy ugyanazon szolgáltatás beszerzésekor gyakorolhatja az adólevonási jogot, a másik esetben nem.

Megoldás iránya:
A szolgáltatás beszerzés módjától függően gondoskodni kell a két eltérő adókód kiválasztásának lehetőségéről. Amennyiben logisztikán keresztül történik a beszerzés, akkor két külön szolgáltatás törzset célszerű létrehozni a megfelelő adóindikátorral. Standard módszerekkel lehet kezelni ügyfél hatáskörben.
GAP 3.
Közösségen belül nyújtott szolgáltatások teljesítési helye Az adóalanynak Közösségen belül nyújtott szolgáltatások esetében főszabály szerint az igénybe vevő székhelye a teljesítési hely. (2009.évi CX. Tv.37. szakasz (1) bekezdés)

Megoldás iránya:
Mind a beszerzési, mind az értékesítési oldalra hatása van. A releváns cikktörzsekben módosítani kell az adóindikátor értékét, továbbá gondoskodni kell arról, hogy a közösségi adószám minden EU-s vevő törzsében rendelkezésre álljon. Standard módszerekkel lehet kezelni ügyfél hatáskörben.
GAP 4-5.
Folyamatosan teljesített határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében az év utolsó napján részteljesítés történik Folyamatosan teljesített határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében, amikor az elszámolás meghaladja a 12 hónapot, időarányos részteljesítésként az év utolsó napján részteljesítés történik (2007.évi CXXVII. Tv.58.szakasz (2) bekezdés)

Megoldás iránya:
Év végén részszámlát kell kiállítani a szolgáltatásról. Standard módszerekkel lehet kezelni ügyfél hatáskörben.
GAP 6.
Fordított adózás esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja határon átnyúló ügyleteknél a teljesítési időpontja Fordított adózás esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja határon átnyúló ügyleteknél a teljesítési időpontja (2007.évi CXXVII. Tv. 60.szakasz (5) bekezdés)

Megoldás iránya:
Ezekben az esetekben gondoskodni kell arról, hogy a szállítói számla rögzítésekor a dátum mezők az alábbiak szerint kerüljenek kitöltésre:
Adóbevallás dátuma (Tax reporting date) / Bizonylatdátum = Könyvelési dátum (= Az adófizetési kötelezettség keletkezésének dátuma)
Standard módszerekkel kezelni lehet ügyfél hatáskörben.
GAP 7.
Fordított adózás esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja belföldi ügyleteknél Fordított adózás esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja belföldi ügyleteknél:
  • vagy a számla készhez vételének időpontja
  • vagy az ellenérték megtérítésekor
  • vagy a teljesítést követő hónap 15. napja
amelyik a leghamarabb bekövetkezik.
(2007.évi CXXVII. Tv. 60.szakasz (5) bekezdés)

Két eshetőség van a SAP-t használó ügyfeleknél, ha feltételezzük, hogy a kifizetés csak a bizonlylat rendszerben történő rögzítése után történik:
  • számla kézhez vételekor vagy
  • ha a számla nem érkezik be, akkor a teljesítést követő hónap 15.napján
Megoldás iránya:
Ehhez a customizing beállításokon felül további kód módosítás szükségeltetik.
GAP 8.
Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi kelléke fordított adózású ügyletnél: bármely bizonylat Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi kelléke fordított adózású ügyletnél (kivéve a Közösségen belüli termékbeszerzést) bármely okirat birtokában lehetséges, mely alapján a fizetendő adó összegszerűen megállapítható (2007.évi CXXVII. Tv.58.szakasz (2) bekezdés)

A GAP 7-re vonatkoztatva, ha nem érkezik meg a számla és a teljesítést követő 15. napon keletkezik az adófizetési kötelezettség, akkor a levonás is megtörténhet egyidejűleg, mert ilyen bizonylat lehet a szerződés is. Adókódtól függően kell tudni kezelni a programnak, mely esetben lehet levonni az adót (fordított ÁFA-s belföldi ügylet, Közösségen belüli szolgáltatás-igénybevétel), mely esetben nem (Közösségen belüli termékbeszerzés)

Megoldás iránya:
Ehhez kód módosítás szükségeltetik.
GAP 9.
Külföldi ÁFA visszatérítésének a rendje változik (2007.évi CXXVII. Tv. 249.szakasz)

Megoldás iránya:
Nincs speciális teendő az SAP-ban ezzel kapcsolatban.
GAP 10.
Összesítő nyilatkozat Gyakorisága változik, lehet:
  • havi, amennyiben havi ÁFA-bevallást készít az adóalany vagy ha 100.000 EUR feletti Közösségen belüli termékértékesítés esetén
Riportolandó ügyletek köre kiegészül:
  • szolgáltatásnyújtás
  • szolgáltatásigénybevétel
Amennyiben a könyvvezetés devizaneme EUR (saját pénznem) és nincs párhuzamos pénznem, akkor is HUF-ban kell elkészíteni.

Megoldás iránya:
Ehhez a customizing beállításokon felül további kód módosítás szükségeltetik már 2010.01.01-től. (A szolgáltatások tekintetében az SAP-ban szükséges technikai változtatásokat mint előfeltételeket részletezik a 1342919 és 1412360 Note-ok.)
GAP 11.
Ingatlan értékesítés esetén ÁFA kötelezettség választási joga 2010. január 1-től ingatlan értékesítése esetén lehetőség van az ÁFA-kötelezettség választására. (2007.évi CXXVII. Tv. 88.szakasz (4) bekezdés)

Megoldás iránya:
Ekkor garantálni kell, hogy az SAP-ból az ingatlanok értékesítésekor is felszámításra kerüljön az ÁFA. Ehhez a cikktörzsében az adóindikátor értékét kell megfelelően módosítani. Standard módszerekkel lehet kezelni ügyfél hatáskörben.
GAP 12.
Más EU-tagállami számla elfogadási kötelezettsége Minden más EU-tagállami jog szerint számlának miősülő okiratot is el kell fogadni Magyarországon számlaként.
(2007.évi CXXVII. Tv. 168.szakasz (3) bekezdés)

Megoldás iránya:
Nincs speciális teendő az SAP-ban ezzel kapcsolatban.
GAP 13.
Adóalap csökkentése stornó vagy módosító számlával az utóbbi számla jogosultjánál a rendelkezésre állásának időpontjában Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adót is csökkenti, a kötelezett jogosult azt, mint a 131. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételt legkorábban abban az adómegállapítási időszakban figyelembe venni, amelyben
a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll;
(2007.évi CXXVII. Tv. 78.szakasz (3) bekezdés a. pontja)

Megoldás iránya:
Ehhez a customizing beállításokon felül további kód módosítás szükségeltetik.
GAP 14.
Az euro-ban történő könyvvezetés esetén az ÁFA-bevallás és Összesítő jelentés elkészítése forintban Megoldás iránya:
Lásd részletesen a 2008.01.01-től érvényes törvényi változtatások kapcsán elkészített megoldást (1165050 Note)

A fenti táblázatban említett, potenciálisan kódmódosítást igénylő GAP-ekre javasolt megoldások részleteit a 1298748 Note-ban találják. Ez a Note az elkövetkezendő időszakban folyamatosan frissítésre kerül, ezért kérjük, hogy annak változásait is vegyék figyelembe.

További információkra van szüksége? Vegye fel a kapcsolatot az SAP-val!

Mentés
Share OptionsTovábbküldés
Állásajánlataink  Kapcsolatfelvétel  Oldaltérkép  Hírlevél
Copyright/Trademark  Adatvédelem  Terms of Use  Impresszum

Kérdése, észrevétele van a weboldallal kapcsolatban?
Írjon a webmaster@sap.com e-mail címre.