Magyarország

Főoldal SAP weboldalak világszerte Online vásárlás  Új profil létrehozása Írjon nekünk vagy hívjon minket a
06-80-013-263-as telefonszámon

   

Fontosabb lokalizációs megoldások - Magyarország

ÁFA-törvény (2008)

A magyar Parlament 2008. január elsejével új ÁFA törvényt léptetett életbe (2007. CXXVII. törvény), amely a 2006/112/EK EU direktíva (korábban 77/388/EGK, azaz hatodik ÁFA-irányelv) alapján a megújult közösségi szintű ÁFA szabályozást követi.

Ez a törvény gyakorlatilag nem egyszerűen a korábban hatályos ÁFA törvény módosítása, hanem egy teljesen újraírt törvény megalkotása. Ez egyben azt is jelenti, hogy elég sok minden változott, újra definiálódott, átalakult, átneveződött, megszűnt, kiegészült a törvényen belül. Mivel sokszor mélyebb értelmezések, az összefüggések alaposabb elemzése szükségeltetik ahhoz, hogy a tényleges változás - különösen az IT rendszer szempontjából történő változás - pontosan beazonosítható és megoldható legyen, ezért az alábbi, folyamatosan frissülő listát tesszük közzé, ahol feltüntetjük azokat a változásokat (GAP-eket), amelyek az SAP rendszer szempontjából is valamilyen változtatást igényelnek.

Ezen munka minél hatékonyabb végzése és ügyfeleink rendszereinek kellő felkészítése érdekében arra kérnénk minden ügyfelünket és partnerünket, hogy aki felfedezni vél a saját esetében olyan problémát az ÁFA törvény (illetve az Art, a Számviteli törvény vagy az Adótörvény) ezen változása kapcsán, amely hatással van az SAP jelenlegi beállítására és jövőbeli működésére, valamint az a probléma még nem szerepel ebben a listában, akkor kérem jelezze felénk ezt az igényt mielőbb OSS customer message formájában az XX-CSC-HU komponensre feladott üzenetben. Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

GAP sorszáma
GAP megnevezése
GAP rövid értelmezése SAP környezetben
GAP 1.
Csoportos adóalanyiság - Csoporton belüli értékesítések A belső forgalomra új ÁFA kódokat kell az ügyfeleknek létrehozni.
A csoportos azonosítókhoz új mezőket kell használni, amelyeket kód szinten kell beépíteni. Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
A riportoknál az új azonosítók alkalmazása kód módosítást igényel. Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
Számlázásnál, ÁFA számításnál és a számla nyomtatásnál az ügyfélnek figyelembe kell venne a csoportos bevallásból adódó kötelezettségeket (pl. új ÁFA kódok és azonosítók feltüntetése; számla űrlap módosítás; stb.)
GAP 2.
Csoportos adóalanyiság - ÁFA kód összerendelés belső vevő esetén
GAP 3.
Csoportos adóalanyiság - Csoport adószáma belföldön
GAP 4.
Csoportos adóalanyiság - Csoport adószáma közösségi szinten
GAP 5.
Ingyenesen nyújtott szolgáltatás ÁFA kötelezettsége Szükség esetén új ÁFA kódokat kell létrehozni az ügyfélnek.
GAP 6.
Kezességi kötelezettség nyilvántartása (csoporton belül) Csoportos adózással kapcsolatos kezességeket standard módszerekkel kezelni lehet ügyfél hatáskörben.
GAP 7.
Számlakibocsátás határideje Az ügyfél képes biztosítani az eljárási szabályok módosításával a számlakibocsátás határidejét.
GAP 8.
Gyűjtőszámla A 2007. CXXVII. ÁFA törvény és az APEH által megfogalmazott állásfoglalás szerinti gyűjtőszámla fogalom eltér az SAP-ban a VF04 tranzakcióban megvalósított „Gyűjtőszámla” funkcionalitásra használt fogalomtól. A fentiekben említett, az SAP által kiszállított standard „Gyűjtőszámla” funkcionalitás a törvény által megfogalmazott „Időszakos elszámolású ügylet” megvalósítására képes (58. §). Amennyiben az ügyfél „Időszakos elszámolású ügyletet” szeretne leképezni a rendszerben, akkor az SD komponensben a megfelelő űrlap módosítása is szükségeltetik (projekt alapon) a forintban megadott ÁFA-összeg „Időszakos elszámolású ügyletről” kiállított számlán történő megjelenítésére a számlához kapcsolódó customizing beállításokon felül.
GAP 9.
Teljesítés helye A „tényleges használat” elve, vagyis a teljesítési hely megváltozásával másik ország ÁFÁ-ja terheli az ügyletet. Űrlap módosítással és új ÁFA kódok létrehozásával kezelhető ügyfél hatáskörben.
GAP 10.
Az adófizetési kötelezettség keletkezése (részteljesítés) Amennyiben az ÁFA tételeket is bontottan kell könyvelni részfizetés esetén, akkor kód módosítás szükségeltetik, különben a standard képes teljesíteni az elvárásokat. . Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
GAP 11.
Skontó A rendszer standard módon kezeli az új törvényben szereplő engedmények könyvelésével kapcsolatos változást (mivel nem a klasszikus skontó definíció került a törvény végleges szövegébe).
GAP 12.
Rabat Ügyfél hatáskörben igény esetén számlázási beállítások (customizing vagy/és üzlet politika) módosítására van szükség.
GAP 13.
Előlegszámlázás Ügyfél hatáskörben szükség esetén űrlap és számla beállítás módosítást igényelhet.
GAP 14.
ÁFA-körön kívüli ügyletek számlázása Itt további értelmezési kérdések vannak, jelenleg úgy tűnik, hogy ügyfél hatáskörben űrlap módosítással és új ÁFA-kódok létrehozásával kezelhető.
GAP 15.
Számla kibocsátási nyelve Ügyfél hatáskörben szükség esetén űrlap és számla beállítás módosítást igényelhet.
GAP 16.
Helyesbítő számla, stornó számla formai egyszerűsítése (számlával egy tekintet alá eső okirat) Ügyfél hatáskörben szükség esetén űrlap és számla beállítás módosítást igényelhet.
GAP 17.
Vámtarifaszám kötelező feltüntetése a számlán és a nyilvántartásokban Jelenlegi értelmezés szerint a vámtarifaszám feltüntetése csak a számlán kötelező, de akkor is csak a törvény által említett esetekben. Ebben az esetben a standard funkciók segítségével és ügyfél hatáskörben számla űrlap módosítással (VTSZ feltüntetése a szükséges esetekben) a probléma kezelhető. Az SAP javaslatot tesz Note formájában az elvárás SAP rendszerben történő kezelésére. Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
GAP 18.
Fordított adózás A vevőtől függően vagy normál ÁFÁ-s számlát vagy fordított adózású számlát kell kiállítani. Normál ÁFÁ-s számla nem jelent változást, míg a fordított adózás esetén ügyfél hatáskörben új űrlap elkészítése (pl. feliratok, törvényi hivatkozások, ÁFA-kódok, stb.), valamint customizing módosítás szükségeltetik. Alapvetően a fordított adózás a jelenleg alkalmazott EU-n belüli szállítással kapcsolatos adózásnak felel meg, azonban nem érinti az összesítő jelentéseket.
GAP 19.
Bérmunka Ügyfél hatáskörben törzsadat átsorolást és beállítás módosítást igényelhet.
GAP 20.
Nyugta helyett számla kiállítása Nem releváns SAP rendszer esetében.
GAP 21.
Apport utáni adófizetési kötelezettség megszűnése Elsősorban a megállapodás feltételeit befolyásolja, standard módszerekkel kezelhető ügyfél hatáskörben.
GAP 22.
Kompenzációs felár/halasztott ÁFA Halasztott ÁFA kezelése standard funkció. Szükségessé válhat, hogy bizonyos esetekben csak a teljes pénzügyi teljesítés után lehessen a halasztott ÁFÁ-t levonni, más esetekben pedig a részfizetések esetén is. Ehhez kód módosítás szükségeltetik. Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
GAP 23.
Helyesbítő számla Ügyfél hatáskörben űrlap és beállítások módosítása szükséges lehet. (Aki már használja a meglévő SAP megoldást, annak igazából további módosítás nem szükséges e tekintetben. Ha még nem használja ezt a megoldást, akkor törzsadat módosítás, illetve esetleges új adókódok létrehozását is igényelheti a változás.
GAP 24.
MNB vagy pénzintézeti árfolyam Az SAP használata szempontjából kibővíti a lehetőségeket, mert az eddigi MNB árfolyam használata helyett lehetővé teszi a saját bank árfolyamán történő ÁFA számítást is. Belföldi, de idegen pénznemben történő számlázás esetén a 730466 számú OSS Note alkalmazásával a probléma megoldható ügyfél hatáskörben.
GAP 25.
Forintban vagy idegen pénznemben könyvelő vállalatok esetén belföldi, idegen pénznemben számlázott szállítói számlák esetén az adóalap és adó nyilvántartása forintban Forintban könyvelő vállalatok esetén lehetséges, hogy a vállalat ugyanazon árfolyam típust használja a könyvelésre mint az adóhoz, illetve lehet eltérő is ez az árfolyam típus.
Idegen pénznemben könyvelő vállalatok esetén is elkülönítjük a normál esettől azt az esetet, amikor a vállalatnak van gyára Magyarországon és a "Gyárak külföldön" funkcionalitás aktivált.
Amennyiben értékesítéskor a könyvelés árfolyam fajtájától eltérő árfolyam típussal (pl. MNB) szeretnék a kimenő számlákon az ÁFÁ-t számítani és nyomtatni, akkor a 730466 számú OSS Note alkalmazása is szükségeltetik. Ezenfelül az ÁFA forintban történő módosítása kódváltoztatást igényel. Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
GAP 26.
Adó-megállapítási dátum Az adó-megállapítás dátuma abban az esetben okozhat SAP szempontjából problémát, ha idegen pénznemben kiállított számla könyvelésekor még nincs adó-megállapítási időszak, mert ekkor nem ismert a könyvelendő árfolyam. Vizsgálat alatt van, hogy ilyen eset előfordulhat-e. Ekkor ügyfél hatáskörben szabályozni kell az eljárást.
GAP 27.
Önszámlázás (ERS) kezelése ERS eljárásban, amikor a vevő állítja ki a számlát a szállító nevében, akkor pontosan tudnia kell a programnak, hogy melyik vállalatnak melyik bank árfolyamával kell a számlán lévő ÁFA összeget forintosítani és azt a számlán feltüntetni.
Jelenleg vizsgálat alatt áll, hogy vajon a 730466 számú OSS Note hatással van-e a funkcióra. Ha igen, akkor customizing beállításokkal (pl. bizonylatfajta – árfolyam típus összerendeléssel, stb.) a probléma ügyfél hatáskörben megoldható.
Ha nem, akkor pedig kód módosítás szükségeltetik. Lásd a részleteket a 1128047 számú Note-ban.
Természetesen minden olyan banki árfolyam típusnak szerepelnie kell a számlázó rendszerében, amelyet a megállapodás szerint a partnerei használnak.
Javasoljuk minden ügyfelünknek, hogy ilyen esetben a számlázó vállalat által használt árfolyamot alkalmazzák azon partnereik esetében is, akik helyett számlát bocsátanak ki (megállapodás szükséges a partnerek között).

A fenti táblázatban említett, potenciálisan kódmódosítást igénylő GAP-ekre javasolt megoldások részleteit a 1128047 számú Note-ban találják. Ez a Note folyamatosan frissítésre kerül, ezért kérjük, hogy annak változásait is vegyék figyelembe.

További információkra van szüksége? Vegye fel a kapcsolatot az SAP-val!

Mentés
Share OptionsTovábbküldés
Állásajánlataink  Kapcsolatfelvétel  Oldaltérkép  Hírlevél
Copyright/Trademark  Adatvédelem  Terms of Use  Impresszum

Kérdése, észrevétele van a weboldallal kapcsolatban?
Írjon a webmaster@sap.com e-mail címre.