Česká republika

Home Stránky ostatních zemí Store  Vytvořit nový profil Kontaktujte nás online nebo
volejte +420 800 100 681

   

Zákazníci SAP ČR

Motto: "Není důležité, kam saháte dnes, ale čeho dosáhnete zítra."

To si uvědomilo více než 540 českých podniků a organizací, které se rozhodly zvýšit svoji konkurenceschopnost i prostřednictvím nasazení aplikací společnosti SAP ČR.

SAP pro malé i velké...

Řešení společnosti SAP oslovují svojí rozsáhlou funkčností a vysokou úrovní integrace podniky velké (SAP pokrývá 61% trhu TOP 100 českých firem), střední ale i ty nejmenší.

SAP roste spolu s vámi...

V České republice zaujímá společnost SAP pozici absolutního lídra mezi dodavateli aplikačního software, o čemž svědčí nejen dominantní tržní podíl, ale také skutečnost, že 20 zákazníků SAP ČR zaujímá vedoucí pozici ve svém odvětví.

SAP vám otevírá cestu do světa internetu...

Elektronické obchodování založené na využití Internetu zásadním způsobem změnilo tržní prostředí. V podnikové sféře vznikají nové obchodní modely založené na dynamické spolupráci mezi pracovníky firmy, subdodavateli, obchodními partnery a zákazníky. Před každým podnikatelským subjektem tak stojí nové výzvy, se kterými se musí rychle vyrovnat. Odpovědí SAP na tyto trendy a výzvy je řešení mySAP.com, které je nástupcem systému SAP R/3 a stávajícím uživatelům tohoto systému přináší další výrazné zhodnocení investic do informačního systému.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás na info.czech@sap.com.

Save
Share OptionsShare
Investors  Careers  Communities  Using SAP.com  Contact SAP
Copyright/Trademark  Privacy  Terms of Use  Impressum  Text-Only View  Print View

Questions or comments about the Web site?
Contact the webmaster@sap.com.